رتبه محتوا

رتبه بندی ما: 99.94% - 66 رای

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.83 (رای 3)

ارزش ها و باورها در پایه هسته ای یک فرد قرار دارند. این توضیح می دهد که چرا آنها کاری را انجام می دهند. چگونه رفتار می کنند، تصمیم گیری می کنند و شیوه زندگی آنها را انتخاب می کنند. ارزشها و اعتقادات، یک معنای معناداری و ثبات را در زندگی فرد به ارمغان می آورند. ارزش ها و اعتقادات یک فرد، آن چیزی است که آنها را "پایه" نگه می دارد و از محیط اطراف، اقدامات روزمره و تأثیر تصمیمات آنها آگاه است.

باورها، مفروضاتی است که ما بر اساس محیط اطرافمان انجام می دهیم. اغلب نه، ارزشهای ما ناشی از باورهای ماست. ارزش های ما چیزهایی هستند که ما مهم آن را می سنجیم و می توان آنها را به عنوان آرمان هایی که توسط اعضای یک فرهنگ یا یک ذهنیت مشابه به اشتراک گذاشته شده است توصیف کرد؛ در مورد آنچه خوب، بد، مطلوب یا نامطلوب است. ارزش های ما بر رفتار و نگرش ما تأثیر می گذارد. ارزشهای ما یک راهنما برای ما در همه شرایط است. این مشابه دین است

بر اساس ارزشها و باورهایمان، معنویت ما تحت تأثیر قرار گرفته است. ما دین را انتخاب می کنیم که بیشتر نشان دهنده نوع فردی است که ما آن را به تصویر می کشد و یا ما می خواهیم تبدیل شود. این بر اساس تحسین و احترام و نیاز به پر کردن "تحقق-خالی" است. دین یا فقدان آن در زندگی ما، ناشی از ارزشها و باورهای ماست.

اصول ما در روابط نزدیک با ارزشها و باورهای ماست. اصول ما به عنوان ستونی که خانه ی اخلاقی و اخلاقی ما در آن قرار دارد عمل می کند. اصول، هنگامی که احساس نیاز به از بین بردن آنچه را که ما به آن اعتقاد دارند و آنچه ارزش داریم، پایبندیم. اصول را می توان به عنوان هنجارهای اساسی یا قواعد توصیف کرد که مثبت و مطلوب برای یک فرد، گروه یا جامعه است. اصول به سیاست و اهداف یک فرد منحصر می شود. آنها بیشتر مختصر و مستقیم به نقطه هستند.

ارزش ها و اعتقادات افکار و اعمال ما را افشا می کنند. آنها انعکاسی مستقیم از تصمیمات ما هستند. به عنوان یک نتیجه از ارزش ما، اقدامات ما را به یک هدف خاص هدایت می شود. اقدامات و کلمات به معنی و به همان ترتیبی که در هنگام بیان و ارتباط با دیگران مورد استفاده قرار می گیرند مورد احترام قرار می گیرند. ارزش ها و باور هایی که نزدیک و عزیزمان نگه می داریم رشد و توسعه ما را هدایت می کند. پذیرش تفکر باز در هنگام به فرهنگ و تنوع، می تواند در نتیجه ارزیابی تنوع در افراد باشد. یا انجام کار خیریه از ارزش بودن مهربانی و سخاوتمندانه به دیگران است.

هنگامی که به اصول می رسد، تغییر نمی کند. اصول به عنوان بخشی از قانون طبیعی در نظر گرفته شده و حتی فراتر از تفاوت های فرهنگی هستند. به عنوان مثال، نسل کشی بد است. این یک اصل طبیعی است که زندگی ارزش دارد. بنابراین، کشتن یک انسان دیگر، به عنوان چیزی اشتباه در نظر گرفته می شود و یکی از آن، به طور واضح پیامدهای ناخوشایندی را جذب می کند. از سوی دیگر، ارزش ها و باورها به تغییر می انجامد. اهداف ارزشها و باورها ممکن است در طول زمان تغییر کند. با توجه به نیازها یا خواسته های فردی. آنها در طبیعت ذاتی هستند و با توجه به دیدگاه فردی مطرح می شوند. مردم اعتقادات خاصی نسبت به مسائل یا ایده های خاص دارند.


همچنین نگاه کنید به: خدمات نوشتن مقاله پذیرش تحصیلی


یک فرد می تواند یک سیستم ارزش شخصی بر اساس اصول خود ایجاد کند. به دنبال خوبی باشید و ببینید که ارزشهایتان چگونه پیوسته یا به یکدیگر متصل می شوند تا یک راهنما جدید در زندگی شما ایجاد شود. همچنین، هنگامی که با یک معضل مواجه می شوید، اصول خود یک نقطه مرجع خوب هستند. آنها به تصمیم گیری شما در مواجهه با عدم اطمینان کمک می کنند و احساسات بی اعتمادی را که در خود و یا در تصمیم گیری هایی که می خواهید ایجاد کنید و یا آنها را انجام دهید، افزایش دهید. به طور کلی، اصول، ارزش ها و باورها همه بخشی از یک پارچه هستند.

پیشنهاد ویژه!
استفاده کنید کوپن: UREKA15 برای دریافت 15.0٪ تخفیف بگیرید

همه سفارشات جدید در:

نوشتن، بازنویسی و ویرایش

سفارش