رهبری طراحی در دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت

رتبه محتوا

رتبه بندی ما: 100% - 64 رای

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (رای 2)

رهبری طراحی بسیار مهم است وقتی که برای دستیابی به اهداف سازمان پایان می یابد. این جنبه از رهبری طراحی، مسیرهای قابل توجهی در دستیابی به دید کلی و اهداف یک شرکت است. تمایز بین طراحی و رهبری در چند دهه گذشته توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. بوس (2017)، اشاره می کند که جنبه مدیریت سازمانی استثنایی استثنایی است. ادعای فوق درست است چرا که دولت در بیشتر موارد بر اساس تحویل خروجی ها است. از سوی دیگر، رهبری، بر روابط متمرکز می شود، زیرا کارگران یا کارمندان را انگیزه می دهد.

همانطور که در مورد تمایز فوق، درست است که در حالی که مدیریت معاملات بیشتر است، رهبری تحولات بیشتر است. در تعدادی از شرکت ها، این ادعا به نحوی طراحی شده است که مدیران سابق طراحی بر بهبود ارتباط با کارآموزان مدرسه تمرکز کرده و در نهایت به عنوان رهبران طراحی ظاهر می شوند. به عبارت دیگر، استراتژی مدیریت فعلی، تمام جنبه های کسب و کار را دربر می گیرد. برای یک شرکت برای دستیابی به اهداف پایانی خود، تمام عملیات های بهبود یافته توسط مدیران در یک سازمان باید با جهت گیری استراتژیک سازمانی سازگار باشد. واقعیت این است که روند رهبری طراحی به طور چشمگیری توسط تفکر استراتژیک اشغال شده است.

پایه و اساس رهبری طراحی بر شرکت های کمک کننده است تا اهداف و آینده خود را پیش بینی کنند. رهبری طراحی در تولید سناریوهای واقعی کسب و کار، در حالی که اهداف استراتژیک پایانی و همچنین استفاده از مهارت های مرتبط با رهبری طراحی را برای روشن کردن پیامدهای سناریو برای مشتریان و سازمان (Best، 2016، X.NUMX) عنوان می کند. همچنين، رهبري طراحي مسئوليت تضمين مهمترين و مناسبي از جهت طراحي را براي رسيدن به اهداف استراتژيك بنيادين سازماني انتخاب كرده است.

همچنین، رهبران طراحی دارای قدرت استراتژی های مربوط به برنامه ها و طرح های شرکت هستند تا پس از تعیین مسیر (چشم انداز آینده، چشم انداز آینده، 2017، 390) واقعیت های آینده را به واقعیت تبدیل کنند. واقعیت این است که رهبری طراحی باید فراتر از مسائل فوری مدیریت طراحی تمرکز کند. این نوع رهبری این است که اطمینان حاصل شود که سازمان یا شرکت از منابع طراحی برای بهره گیری از مشتریان و ذینفعان خود برای یک دوره طولانی استفاده می کند. رهبران طراحی باید قبل از اینکه طرح ها موثر باشند، باید از استفاده فعلی طرح ها در کسب و کار استفاده کنند.


همچنین نگاه کنید به: خدمات نوشتن مقاله پذیرش تحصیلی


مسئولیت پذیری مسئولیت رهبری طراحی در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت است. هر شرکت نیاز به درک آینده کسب و کار خود دارد و رهبران طراحی نقش بسیار مهمی در اطمینان از این که روند در خط است. مسئولیت اصلی رهبران طراحی این است که با یک سازمان یا یک کسب و کار برای درک گزینه های استراتژیک خود و آنچه که ممکن است احساس می کنید و به نظر می رسد، کار کنید. یک نقش اساسی رهبر طراحی این است که چشم انداز یک شرکت را پوشش دهد. جنبه پیش بینی کارکنان و همچنین مشتریان را قادر می سازد تا با آن ارتباط برقرار کنند.

دامنه دیدگاه یک سازمان ممکن است با ارائه یا پوشش طیف سناریوهای واقعی از ارزان و ساده به پیچیده و منابع فشرده نمایان شود. این نوع موقعیت ها را می توان از طریق توضیح واضح و تصویری از تجربیات که رهبران طراحی ممکن است در هنگام استفاده از خدمات و محصولات شرکت و یا زمانی که با سازمان برخورد می کنند، تمایلی نداشته باشند. پیش بینی کردن یک فرهنگ جدید، کار ساده ای نیست حتی با یک برنامه اصلی پشتیبانی می کند. همچنین، این آینده جدید را پیاده سازی کرده است. طول می کشد زمان و گاهی اوقات حتی چند سال و همچنین کارهای زیادی برای هماهنگ ساختن ذینفعان با اهداف استراتژیک آینده. حقیقت این است که بدون چشم انداز هدف استراتژیک شرکت، پس هیچ امیدی برای رفتن به جلو وجود نخواهد داشت.

در چارچوب رهبری طراحی، اولویت های رهبران یا مدیران به گونه ای است که اهداف استراتژیک انتخاب شده یا برنامه های مربوط به اقدامات مربوطه را در بر می گیرد و همچنین نتایج را انتظار می رود. این یک مرحله بحرانی و قاطع فرایند مدیریت است، زمانی که رهبران طراحی این استراتژی را به اجرا در آوردند و شرکت را در جهت دستیابی به راهبرد استراتژیک قرار دادند. رهبری استراتژیک طراحی یک فرایند حیاتی است که به موجب آن سیاست ها و استراتژی ها از طریق تولید بودجه ها، برنامه ها و روش ها (Stone، 2010، 36) اجرا می شود. رهبری طراحی تصمیمات روزانه را در تخصیص منابع شرکت به کار می گیرد. واقعیت این است که رهبری طراحی عملیاتی است. به عبارت دیگر، رهبری طراحی شامل ساختن فعالیت ها و فعالیت ها می شود تا فعالیت های اصلی کسب و کار را به شیوه ای حمایتی استراتژیک متمرکز کنند. رهبر طراحی، یک شرکت را با یک مزیت رقابتی در هر زمانی که طراحی با مهارت انجام شده از طریق اقدامات و تصمیمات کارکنان و مدیران خط مقدم اجرا می شود.

رهبری طراحی به طور گسترده ای به عنوان یکی از ریشه های اساسی پیاده سازی استراتژی های پایان کار تعریف شده است. در ادامه، در ساختار مدیریتی شرکت، رهبری طراحی به عنوان موانع موثر برای اجرای راهبرد موثر شناخته شده شناخته شده است. از منظر مدیریت کسب و کار، درست است که رهبری طراحی که شامل توسعه، شناسایی و استفاده از رهبری سازمانی است، به عملکرد شرکت (دست، 2016، 174) مهم است. رهبری طراحی به عنوان توانایی مدیران به منظور توانمند ساختن دیگران از طریق پیش بینی، پیش بینی و حفظ انعطاف پذیری برای ایجاد تغییرات لازم استراتژیک تعریف شده است.

فکر کردن به طور متفاوتی و استراتژیک برای رهبران طراحی مناسب است، زمانی که به توانایی ها، نقش ها و چگونگی افزایش خود برای دستیابی به اهداف سازمانی و استراتژیک مربوط می شود. درست است که از طریق رهبری طراحی شرکت های بزرگ، پتانسیل کارکنان در سراسر شرکت راه اندازی شده و این به شرکت کمک می کند که موفقیت های مورد انتظار خود را به دست آورد. رهبری طراحی توانایی رهبران یا مدیران نسبت به پیش بینی، پیش بینی و حفظ انعطاف پذیری است تا دیگران را قادر سازد تا تغییرات استراتژیک لازم را انجام دهند. به عبارت دیگر، رهبری طراحی را می توان به عنوان مدیریت از طریق دیگر نامگذاری کرد. در برخی موارد، این روند تخصیص منابع مربوط به حمایت از اهداف استراتژیک انتخاب شده است. این روش رهبری طراحی شامل فعالیت های متعدد مدیریتی است که برای نظارت بر پیشرفت ضروری است، نظارت های حیاتی را ایجاد می کند، استراتژی را به حرکت در می آورد، و همچنین به اهداف استراتژیک سازمان می رساند.

پیشنهاد ویژه!
استفاده کنید کوپن: UREKA15 برای دریافت 15.0٪ تخفیف بگیرید

همه سفارشات جدید در:

نوشتن، بازنویسی و ویرایش

سفارش