سبک های مدیریت

در هر نوع سازمان، مفهوم مدیریت نقش مهمی در تضمین دستیابی به اهداف موسسه از طریق فعالیت های مختلف مانند برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی و کنترل دارد. بدیهی است که مدیران افرادی هستند که در دستیابی به اهداف شرکت های پیشرو شرکت می کنند و به شرکت ها حس خاصی می دهند. به طور مساوی، شرکت ها برای رسیدن به اهداف مشخصی که برای حصول اطمینان از رشد و بقای یک نهاد در بازار ایجاد شده اند، راه اندازی شده اند.

برای رسیدن به این اهداف، باید استراتژی های مختلفی برای اطمینان از هماهنگی مناسب منابع مختلف مورد نیاز در کل فرایند اجرا شود. در اصل، استراتژی های تصویب شده توسط رهبری شرکت به عنوان سبک مدیریت اشاره می شود. به گفته Ejere & Abasilim، سبک های مدیریت (2013) تکنیک هایی هستند که برای تاثیر بر رفتار و عملکرد کارکنان به عنوان سیاست های سازمان تعیین می شود. به همین ترتیب، این مطالعه در مورد سبک های مختلف مدیریتی که از موسسات استفاده می کنند و نحوه عملکرد آنها بر کارکنان و شرکت تاثیر می گذارد، روشن می شود.

سبک مدیریت استبدادی

در این نوع مدیریت، رهبر یا مدیر تمام مسئولیت های قدرت و تصمیم گیری موسسه را حفظ می کند. بدیهی است که این نوع مدیریت، مدیران را قادر می سازد تا کلیه فعالیت های مختلفی را که در این نهاد وجود دارد کنترل کند. بدیهی است، میان مشاورین و کارکنان (Schoar، & Zuo، 2017) مشاوره کمی یا هیچ مشکلی وجود ندارد. انتظار می رود که کارگران نیز از دستورات یا قوانینی که بدون هیچ کمپین یا توضیحی از طرف هر دو طرف انتظار می رود، اطاعت کنند. نگرانی اصلی در مورد این نوع مدیریت، سطح بالایی از انعطاف پذیری و به اشتراک گذاری قدرت است که باعث می شود افراد دیگری در روند تصمیم گیری شرکت دخالت نداشته باشند. علاوه بر این، خلاقیت و تنوع کار در شرکت را ارتقاء نمی دهد، زیرا تنها یک فرد می تواند جهت ارائه و حاکمیت در موسسه را تأمین کند. بدون تردید، این نوع از سبک مدیریت بر دستیابی به وظایف متمرکز است، نه بر تعداد منابع انسانی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف. بدیهی است، این روش باعث عدم توانایی شرکت در ایجاد شبکه های تجاری گسترده می شود که می توانند کنترل خود را بر بازار افزایش دهند. به طور مساوی، مشتریان و سایر سهامداران مشارکت کمی در عملیات موسسه دارند

سبک مدیریت دموکراتیک

سبک مدیریتی دموکراتیک، یک روش باز کردن رهبری شرکت است. بدیهی است، ایده ها به صورت آزاد در واحد تجاری حرکت می کنند و در بخش های مختلف و رویدادها به طور آشکار توسط مدیران و کارکنان مورد بحث قرار می گیرد. اساسا این روش مدیریت در محیط های پویا و همچنین صنایع بسیار رقابتی مورد نیاز است. پیاده سازی این سبک نیازمند توجه به هر ایده ای است که قول بهبود عملکرد شرکت و حفظ سیستم های موسسه را به روز می کند. به گفته Ejere & Abasilim، (2013) رهبری دموکراتیک، تسهیل گفتگوها را تشویق می کند، کارمندان را تشویق می کنند تا ایده ها و تجزیه و تحلیل تمام ایده های ارائه شده برای توسعه یک برنامه عملی و قابل دستیابی را تشویق کنند. علاوه بر این، یک مدیر دموکراتیک باید بتواند گروه های مختلف شرکت را در فرایند تصمیم گیری و همچنین اطلاع رسانی به آنها در مورد برنامه و اهداف موسسه (Schoar، Zuo، 2017). به طور مشابه، اجرای این سبک کمک می کند تا در افزایش سطح اعتماد و ارتباط بین ادارات مختلف در نهاد. به طور قابل توجهی، مديريت دموكراتيك مديران را تشويق می كند كه كاركنان خود را در موارد مختلفي كه مي توانند بر كارايي آنها تاثير بگذارد، آگاه سازند، به كاركنان اجازه مي دهد تا در تصميم گيري روند مراكز شركت كنند و فرصتي براي توسعه مهارت هايشان فراهم كنند.


همچنین نگاه کنید به: خدمات نوشتن مقاله پذیرش تحصیلی


سبک های مدیریت اطمینان

سبک مدنی قانع کننده باعث می شود تا مدیران از کنترل های غیرمستقیم بر برخی جنبه های سازمانی حمایت کنند. بدیهی است، به جای اعطای سفارشات، مدیران با استفاده از این تکنیک به کارکنان خود نحوه انجام کارهای خاص توضیح می دهند. از این طریق، کارگران احساس بیشتری در کار روزانه شرکت و در روند تصمیم گیری واحد (Strom، Sears & Kelly، (2014)) احساس می کنند. با این حال، قدرت نهایی همچنان با مدیر در نظر گرفته شده است قدرت های نهایی در هر برنامه ای که توسط سازمان اجرا می شود. قابل درک است که مدیریت متقاعد کننده مفید است، زمانی که شرکت تصمیم گیری پیچیده ای را انجام می دهد که نیاز به مشارکت همه بازیکنان و استخدام منابع مختلف دارد. Moriano، Molero، Topa & Mangin (2014) اگرچه این شیوه شباهت های فراوانی با سبک خودکامه مدیریت دارد، در روش متقاعد کننده، تصمیم گیری می شود و سپس به کارکنان دلایل تصمیم گیری را توضیح می دهد و به طور خلاصه، سبک های مدیریتی متقاعد کننده تلاش می کنند تا تصمیم گیری را حس کنند و شرط ارتباط را محدود کنند سطوح مختلف مدیریت را از بین می برد.

سبک مدیریت Laissez-Faire

در این سبک مدیریت، مدیر، کارکنان به اندازه آزادی خود را به همان اندازه که می خواهند، و مشارکت خود را در کنترل فعالیت های این نهاد محدود می کند. قابل ذکر است که تمام قدرت و قدرت به کارکنان داده می شود که به آنها در تعیین اهداف، تصمیم گیری ها و سازوکار حل اختلاف کمک می کند که در سازمان استفاده شود. بدیهی است که یک مدیر آزادیخواهانه، قدرت را به عهده میگیرد، تصمیم خود را به تاخیر میاندازد و هیچ بازخوردی برای کمک به زیردستان خود برای رسیدن به یک توافق بدون ورود آنها فراهم نمی کند. علاوه بر این، این مدیران معتقدند که آزادی کارکنان به افزایش خلاقیت و درک خود از عوامل بیرونی، که ممکن است بر عملکرد شرکت تأثیر بگذارد، کمک می کند. درک این سبک رهبری بر دو ستون متمرکز است (Moriano et al.، 2014). اولا، مدیران معتقدند که هر کارمند دارای یک تخصص است و اگر بتواند مداخله نکنند در حالی که رهبران دیگر معتقدند که پست آنها به صورت انتخابی هستند و می توانند از کنترل موسسات جلوگیری کنند، اگر آنها کنترل خود را بر این نهاد افزایش دهند، بهتر است.

انتخاب سبک مدیریتی که در یک موسسه استفاده می شود بستگی به اندازه و پیچیدگی فعالیت های انجام شده در یک سازمان دارد. بنابراين ضروری است که مديران ارزيابی عواقب روش رهبری آنها باشد، زيرا بر عملکرد کارکنان و رقابت پذيري شرکت تأثير می گذارد.