סגנונות ניהול

דירוג תוכן

הדירוג שלנו: 99.97% - 65 קולות

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 דירוג (הצבעות 2)

בכל סוג של ארגון, תפיסת הניהול ממלאת תפקיד חיוני בהבטחת השגת מטרות המוסד באמצעות פעילויות שונות כגון תכנון, הובלה, ארגון ושליטה. יש לציין, המנהלים הם האנשים המעורבים בחברות מובילות בהשגת המטרות ומעניקים לארגון תחושה מסוימת של כיוון. כמו כן, חברות נקבעות על מנת להשיג מטרה מסוימת שמטרתה להבטיח הן את הצמיחה והן את הישרדות הישות בשוק.

כדי להשיג יעדים אלה, יש ליישם אסטרטגיות שונות על מנת להבטיח תיאום נכון של המשאבים השונים הנדרשים בתהליך כולו. בעיקרו של דבר, האסטרטגיות שאומצה על ידי הנהגת החברה נקראות סגנונות הניהול. לדברי Ejere & Abasilim, (2013) סגנונות ניהול הם טכניקות המשמשות להשפעה על התנהגותם וביצועיהם של העובדים כפי שנקבעו במדיניות הארגון. מכיוון שכך, מחקר זה יאיר על סגנונות ניהול שונים של מוסדות משומשים וכיצד הם משפיעים על פעילותם של העובדים והחברה כאחד.

סגנון ניהול אוטוקרטי

בסוג זה של ניהול, המנהיג או המנהל שומרים על כל סמכויות האחריות וקבלת ההחלטות של המוסד. יש לציין, כי ניהול מסוג זה מאפשר למנהלים שליטה מוחלטת בפעילויות השונות המתרחשות בישות. באופן מובן, התייעצות מועטה או לא נעשית בין ההנהלה לעובדיהם (Schoar, & Zuo, 2017). העובדים צפויים גם לציית לפקודות או לכללים שנקבעו ללא שום קמפיין או הסבר הצפוי מצד אחד מהצדדים. הדאגה העיקרית לניהול מסוג זה היא רמת הגמישות הגבוהה ושיתוף הכוח המקשים על מעורבותם של אנשים אחרים בתהליך קבלת ההחלטות של הארגון. בנוסף, היא אינה מקדמת יצירתיות וגיוון של עבודה בחברה מכיוון שרק אדם אחד רשאי לספק הנחיות ולקבוע שלטון במוסד. אין ספק, סגנון ניהול מסוג זה מתמקד בהשגת המשימות אך לא במספר משאבי האנוש הדרושים להשגת יעדים. מובן, טכניקה זו מגדילה את חוסר היכולת של החברה ליצור רשתות מסחר נרחבות שיכולות לשפר את שליטתן בשוק. באותה מידה, ללקוחות ובעלי עניין אחרים אין מעט השתתפות בפעילות המוסד

סגנון ניהול דמוקרטי

סגנון הניהול הדמוקרטי מייצג שיטה פתוחה להובלת החברה. ניתן להבין, רעיונות נעים בחופשיות בישות ובמחלקות והאירועים השונים נדונים בפתיחות על ידי ההנהלה והעובדים כאחד. בעיקרון, שיטת ניהול זו נדרשת בסביבות דינאמיות כמו גם בתעשיות תחרותיות ביותר. יישום של סגנון זה מחייב התייחסות לכל רעיונות שמבטיחים שיפור בביצועי החברה ומעדכנת מערכות המוסד. לדברי Ejere & Abasilim, (2013) מנהיגות דמוקרטית כרוכה בהקלת שיחות, עידוד העובדים לשתף רעיונות וניתוח של כל הרעיונות שהוצגו לפיתוח תוכנית מעשית וניתנת להשגה. יתר על כן, מנהל דמוקרטי אמור להיות מסוגל לערב את הקבוצות השונות בחברה בתהליך קבלת ההחלטות, כמו גם ליידע אותם על תוכניתו ויעדיו של המוסד (Schoar, & Zuo, 2017). באותה מידה, יישום סגנון זה מסייע בהעלאת רמת האמון והתקשורת בין מחלקות שונות בישות. באופן משמעותי, סגנון ניהול דמוקרטי מעודד את המנהלים ליידע את פקודיהם בנושאים שונים העשויים להשפיע על ביצועיהם, לאפשר לעובדים להשתתף בקבלת ההחלטות בתהליך המוסד ולתת להם אפשרות לפתח את כישוריהם.


ראה גם: שירותי כתיבה אקדמית


סגנונות ניהול משכנע

סגנון ניהול משכנע מעודד מנהלים לשמור על שליטה עקיפה על היבטים מסוימים של הארגון. מובן שבמקום לתת הוראות, מנהלים המשתמשים בטכניקה זו מסבירים לעובדיהם כיצד לבצע משימות ספציפיות. באמצעותו העובדים ירגישו מעורבים יותר בתפעול היומיומי של החברה ובתהליך קבלת ההחלטות של הישות (Strom, Sears, & Kelly, (2014). עם זאת, סמכות עליונה עדיין מוטלת על המנהל כפי שיש להם הסמכויות האולטימטיביות בכל תכניות שמבוצעות על ידי הארגון. מובן שניהול משכנע מועיל כאשר החברה מקבלת החלטות מורכבות הדורשות השתתפות של כל השחקנים והעסקת משאבים שונים. מוריאנו, מולרו, טופה ומנגין, (2014) ציינו שמאבק משכנע כולל מי שמשתמש ביכולות אינדיבידואליות בכדי לפרש מצבים מובחנים בחברה, אף על פי שסגנון זה מציג קווי דמיון רבים עם סגנון ניהול אוטוקרטי, בטכניקה המשכנעת המנהל מקבל החלטה ואז מסביר לעובדים את הסיבות להחלטה ו לסיכום, סגנונות ניהול משכנעים מנסים להביא תחושה להחלטה ומגביל את הימורים בתקשורת החל ברמות הניהול השונות.

סגנון הניהול של Laissez-Faire

בסגנון ניהול זה, המנהל מעניק לעובדים חופש רב ככל שהם רוצים ומגביל את השתתפותו בשליטה על פעילויות המוסד. יש לציין כי כל הסמכות והכוח ניתנים לעובדים המסייעים להם בקביעת היעדים, ההחלטות ומנגנון יישוב הסכסוך שישמשו בגוף. מובן, שמנהל סוחרי-פייר מאציל סמכויות, מעכב את החלטתם ואינו מספק שום משוב שיעזור לפקודיהם להגיע לקונצנזוס ללא תשומת לבם. יתר על כן, מנהלים אלה מאמינים כי חירות העובדים מסייעת להגדיל את היצירתיות והבנתם של גורמים פנימיים מבחינה חיצונית העשויים להשפיע על פעילות החברה. ההבנה של סגנונות מנהיגות זו נשענת על שני עמודים (מוריאנו ואח ', 2014). ראשית, המנהלים מאמינים שלכל עובד יש התמחות וכי הם יכולים לעבוד בצורה הטובה ביותר אם לא יפריע להם בעוד מנהיגים אחרים רואים כי תפקידם כבחירה ועלול לאבד את השליטה במוסד אם יגבירו את שליטתם בישות.

בחירת סגנון הניהול לשימוש במוסד תלויה בגודלו ובמורכבותם של הפעילויות המתבצעות בארגון. לכן חיוני למנהל להעריך את ההשלכות של טכניקת המנהיגות שלהם, שכן היא משפיעה הן על הביצועים של העובדים והן על התחרותיות של החברה.

הצעה מיוחדת!
השתמש קופון: UREKA15 כדי לקבל הנחה של 15.0%.

כל ההזמנות החדשות ב:

כתיבה, שכתוב ועריכה

הזמן עכשיו