Betydningen av effektiv mellommenneskelig kommunikasjon i organisasjoner

Innholdsbedømmelse

Vår vurdering: 99.97% - 65 stemmer

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Mellommenneskelig forhold er definert som "en streng, dyp eller nær tilknytning eller bekjentskap mellom to eller flere personer som kan variere i varighet fra kort til varig. Dette forholdet kan være basert på inferanse, kjærlighet, solidaritet, regelmessige forretningsinteraksjoner eller en slags sosial forpliktelse. "Interpersonell uttrykker" knyttet til forholdet mellom mennesker "(Collins Dictionary). På den ene siden definerer Oxford-ordboken "mellommenneskelig" referanse til "relasjoner eller kommunikasjon mellom mennesker." På den annen side er "forhold" definert som "måten som to eller flere personer eller ting er forbundet med, eller tilstanden til å være tilkoblet "(Oxford Dictionary).

Fra de ovennevnte definisjonene er et mellommenneskelig forhold derfor en dyp og nær sammenheng mellom to eller flere personer som deler et felles bånd, som danner grunnlaget for deres allianse. Som sådan er et mellommenneskelig forhold på en arbeidsplass en sammenheng mellom folk som deler et arbeidsområde av forskjellige typer. Men deres link eller forening kan bare være midlertidig avhengig av arten av jobben de gjør. Deres felles interesse er derfor utviklingen i selskapet som de tjener til. I en organisasjonsinnstilling er det således minst to nivåer av mellommenneskelige forhold. Først forholder medarbeiderne seg fordi de ønsker å dra nytte av personlig ved å sørge for at selskapet også utvikler seg. Det andre nivået av mellommenneskelige forhold i en slik innstilling er den personlige forbindelsen mellom arbeidstakere. Siden selskapet har brakt dem sammen, utvikler arbeiderne også relasjoner innbyrdes, noe som selv kan være intimt.

Se også: Best Academic Essay Writing Services

Hvorfor er det viktig?

Opprettholde et effektivt mellommenneskelig forhold på en arbeidsplass er viktig for alle bedrifter. Det er ulike gode grunner til at en organisasjon vil oppmuntre og dyrke mellommenneskelige forhold blant sine ansatte. Noen av disse inkluderer:

Lang arbeidstid

Den første grunnen til at ansatte på en arbeidsplass trenger nærhet er hvor lang tid de tilbringer sammen på samme sted eller rundt hverandre. De fleste organisasjoner har lovgivninger som definerer arbeidstimer som hvor mye arbeidstakere bruker på produktive aktiviteter på en bedrift eller bedrift. Ifølge Wikipedia, fastsetter lovgivningen "standard arbeidstid per dag, per uke eller per år". Arbeidstiden for en heltidsansatt er omtrent åtte timer per dag. Å bruke denne tiden i ensomhet er ikke mulig. Menneskene er svært følsomme og blir sliten og stresset. På grunn av disse faktorene må de ta pauser mellom jobber, og tvinge dem til å snakke med kolleger.

Beslutningstaking

Hovedformålet med en arbeidsplass er produksjon og problemløsing. I denne forbindelse må samspill mellom ulike kadrer av ansatte oppstå. Ifølge Small Business Chron er engasjerende medarbeidere i en organisasjons beslutningsprosess avgjørende. Effektive samspill på arbeidsplassen utvikler "tillit, vurderingsproblemer fra ulike vinkler gir gode forhold og tilbyr ulike typer diskusjoner." Under disse omstendighetene sier forskjellige avdelinger og ansatte, en produksjonsleder og en markedsavdeling må forklare seg selv de ansatte. For å formidle alle disse problemene, foregår formelle og uformelle møter på en arbeidsplass hvor ansatte utveksler ideer. Et utmerket mellommenneskelig forhold forenkler problemløsning på en arbeidsplass og gjør arbeidet effektivt.

Bedre organisatorisk kultur

Organisasjonskultur er kanskje den viktigste rollen ved å fremme harmoniske interaksjoner på arbeidsplassen. I følge John McLaughlin er en organisasjonskultur "et system med delte forutsetninger, verdier og oppfatninger som styrer hvordan mennesker oppfører seg i organisasjoner". Han uttaler videre at fenomenet er preget av "innovasjoner, oppmerksomhet på detaljer, vektlegging av utfall og vektlegging av mennesker, teamarbeid, aggressivitet og stabilitet." For at en organisasjon skal oppnå sin misjon og visjon, må den ha en godt stavet organisatorisk kultur. Naturligvis er det de ansatte som forventes å implementere selskapets kulturelle mål. Siden hvert individ er forskjellig, er det å utnytte arbeidernes mellommenneskelige forhold effektivt avgjørende for oppnåelsen av bedriftens verdier.

Motivasjon og samarbeid

Motivasjon er viktig for å få det beste ut av de ansatte. Motivasjon hjelper medarbeidere å overvinne vanskeligheter og ulemper. Shane Kelly definerer motivasjon som "nivået av ønske ansatte føler å utføre uavhengig av nivået av lykke. Ansatte som er motivert til å utføre vil være mer produktive, mer engasjert og føler seg investert i sitt arbeid. Det er prosessen der lederne oppfordrer ansatte til å være mer produktive og effektive ".

Motivasjon er en slags oppmuntring gitt til ansatte for å øke sitt produksjonsnivå og entusiasme i å gjennomføre sine tildelte prosjekter. Når ansatte er aktivt engasjert, vil de sannsynligvis utstråle lidenskapen til hele arbeidsstyrken, skape en følelse av samhold eller samhold. Dette engasjementet resulterer i større samarbeid. Derfor er det riktig at en effektiv mellommenneskelig samhandling på en arbeidsplass sannsynligvis øker kvaliteten på arbeidet, så vel som de generelle arbeidstemperaturene, slik at selskapet overgår sine faste mål. Fra den ovennevnte definisjonen av et effektivt mellommenneskelig forhold på en arbeidsplass, samt evalueringen av faktorer som et selskap kan trolig få fra en sammenhengende arbeidsplass, er det åpenbart at en organisasjon gir seg selv for å oppnå mye fra et spennende arbeidsmiljø.

Ikke bare utstråler et slikt selskap positive og hyggelige ansattes interaksjoner, men det er også sannsynlig å spare kostnader som følge av bedre beslutningsprosesser. En annen viktig milepæl som følger av etiske interpersonelle samspill på en arbeidsplass er å oppnå organisatorisk kjernekultur. Siden denne kulturen fungerer bra både i selskapets interne og eksterne miljø, står selskapet for å få et mer betydelig fotfeste i markedet på grunn av fornøyde kunder, pålitelige leverandører og motiverte medarbeidere. Disse faktorene gir uunngåelig større fortjeneste og mer effektivitet. Et effektivt mellommenneskelig forhold på en arbeidsplass fører også til eliminering av avfall og tap som følge av uproduktivt personale, misfornøyde kunder og farlig arbeidsplass.

Et selskap har mange fordeler fra et effektivt mellommenneskelig forhold på en arbeidsplass; Derfor er det viktig å oppmuntre arbeidstakere til å forholde seg til hverandre effektivt. Et positivt samspill mellom de ansatte på en arbeidsplass vil sikkert oversette til høyere produktivitet.

Spesialtilbud!
Bruk Kupong: UREKA15 å få 15.0% av.

Alle nye ordrer på:

Skrive, omskrive og redigere

Bestill nå