Design lederskap i å oppnå selskapets strategiske mål

Innholdsbedømmelse

Vår vurdering: 100% - 64 stemmer

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Designledelse er svært viktig når det gjelder å oppnå organisasjonsmål. Dette aspektet av design lederskap bidrar til betydelige veier i å skaffe seg den overordnede visjonen og målene til et selskap. Forskjellen mellom design og ledelse har fått verdensomspennende oppmerksomhet de siste tiårene. Bosse (2017), observerer at aspektet av organisatorisk ledelse er svært stiv. Ovennevnte påstand er sant siden administrasjon i de fleste tilfeller er basert på levering av utganger. Ledelse, derimot, fokuserer på forholdet som det motiverer arbeidstakere eller rettere ansatte.

I henhold til det ovenfor angitte skillet, er det sant at ledelsen er mer transaksjonell mens ledelsen er mer transaksjonell. I et stort antall selskaper har denne påstanden blitt transplantert på en måte som tidligere designutviklere konsentrerer seg om å forbedre forholdet til juniorarbeidere og i det lange løp dukker de fram som designledere. Med andre ord har dagens styringsstrategi oppsluppet alle forretningsmessige aspekter. For at et selskap skal kunne nå sine mål, må alle operasjoner som styres av ledere i en organisasjon, justeres med den organisatoriske strategiske retningen. Faktum er at design lederskap prosessen har blitt dramatisk okkupert av strategisk tenkning.

Det grunnleggende for design lederskap er basert på å hjelpe bedrifter å forestille seg deres mål så vel som fremtiden. Designledelsen har rett til å skape virkelige scenarier av bedrifter samtidig som de tar hensyn til de endelige strategiske målene, samt å bruke ferdigheter knyttet til designledelse for å klargjøre scenarioimplikasjonene til klientene og organisasjonen (Best, 2016, s. 81). Dessuten har design lederskap et ansvar for å sikre de viktigste og hensiktsmessige retninger for design er valgt for å oppnå de organisatoriske grunnleggende strategiske intensjonene.

Også designledere har myndighet til å formulere strategier knyttet til selskapets programmer og design for å gjøre fremtidens visjoner til virkelighet etter at retningen er satt (Larrea, Mari og Jesús, 2017, s. 390). Faktum er at designledelse burde fokusere utover de umiddelbare problemstillinger for designadministrasjon. Denne typen ledelse handler om å sikre at organisasjonen eller et selskap benytter designressursene til fordel for sine kunder og interessenter i en lengre periode. Designledere må forstå dagens bruk av design i virksomheten før designene kan begynne å være effektive.


Se også: Akademisk opptak Paper Writing Services


Det kritiske ansvaret for et designledelse er å tenke på å nå selskapets strategiske mål. Ethvert selskap trenger å forstå sin virksomhet fremover, og designledere har en avgjørende rolle for å sikre at prosessen er i tråd. Kjerneansvaret for designledere er å jobbe med en organisasjon eller en bedrift for å forstå strategiske muligheter og hva disse kan føle og se ut. En viktig rolle i et designledelse er å inkapslere visjonen til et selskap. Aspektet av envisioning gjør det mulig for både ansatte og klienter å forholde seg til det.

Omfanget av en visjon av en organisasjon kan avbildes ved å presentere eller dekke spektret av ekte scenarier fra billig og enkel til kompleks og ressursintensiv. Denne typen situasjoner kan gjøres håndgripelige gjennom levende beskrivelse og bilder av de erfaringene designeledere kan ha folk til å ha når de bruker selskapets tjenester og produkter eller når de arbeider med organisasjonen. Å skape en ny kultur er aldri en enkel oppgave, selv med en støttende masterplan. Det er også langt vanskeligere å implementere den nye fremtiden. Det tar mye tid og noen ganger også et par år, så vel som mye arbeid for å justere interessentene med de fremtidige strategiske målene. Sannheten er at uten visjonen om selskapets strategiske mål, vil det ikke være noe reelt håp om å gå fremover.

I kontekst av design lederskap svinger ledere eller lederes prioriteringer på en måte som konverterer de valgte strategiske målene, eller retter seg mot relevante tiltak og forventede resultater. Det er en kritisk, avgjørende fase i styringsprosessen når designledere legger strategien i kraft og får selskapet til å bevege seg i en strategisk gjennomføringsretning. Design strategisk ledelse er en avgjørende prosess hvor politikk og strategier tas i bruk gjennom generering av budsjetter, programmer og prosedyrer (Stone, 2010, s. 36). Design lederskap inneholder daglige beslutninger i tildeling av selskapets ressurser. Faktum er at design lederskap er en operasjon orientert. Med andre ord innebærer design lederskap å gjøre ting og aktiviteter skje for å fokusere på kjernevirksomheten som utfører aktiviteter på en måte som er strategisk støttende. Designledelsen gir et selskap med en konkurransefortrinn når designen er ferdig utført gjennom handlinger og beslutninger fra ansatte og ledere på frontlinjen.

Design lederskap er allment betegnet som en av de grunnleggende driverne for implementering av forretningsstrategier. Deretter har design lederskap i selskapets ledelsesstruktur blitt identifisert som mulige kritiske barrierer for effektiv strategisk gjennomføring. Fra et forretningsforvaltnings perspektiv er det sant at designledelsen som involverer utvikling, identifisering og utnyttelse av organisatorisk lederskap, er avgjørende for selskapets ytelse (Hands, 2016, s. 174). Design lederskap er definert som ledere evne til å styrke andre gjennom å forestille, forutse og opprettholde fleksibilitet for å utvikle nødvendige strategiske endringer.

Å tenke annerledes og strategisk er relevant for designledere når det gjelder deres evner, roller og hvordan de skal forbedre seg for å oppnå de organisatoriske og strategiske målene. Det er sant at gjennom bedriftens design lederskap, er potensialet til ansatte frigjort gjennom hele selskapet, og dette hjelper et selskap å oppnå forventet suksess. Design lederskap er lederskap eller snarere ledere evne til å forestille seg, forutse og beholde fleksibiliteten til å gi andre muligheter til å utvikle de nødvendige strategiske endringene. Med andre ord kan designledelse betegnes som å styre gjennom andre. Under noen omstendigheter er det prosessen med å tildele relevante ressurser for å støtte de valgte strategiske målene. Denne metoden for design lederskap innlemme de mange aktivitetene i ledelsen som er nødvendige for å overvåke fremdrift, institusjonelle vitale kontroller, sette en strategi i bevegelse, og også oppnå de organisatoriske strategiske målene.

Spesialtilbud!
Bruk Kupong: UREKA15 å få 15.0% av.

Alle nye ordrer på:

Skrive, omskrive og redigere

Bestill nå