Innehållsbedömning

Vårt betyg: 100% - 64 avgivna

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Betyg 4.50 (2 röster)

Avtalsbrott hänvisar till när någon part har ett avtal eller avtal om muntligt eller skriftligt misslyckas att utföra enligt kontraktets villkor. Det finns många sätt att bryta mot kontrakt men många gånger refererar det till misslyckande med att leverera varor, underlåtenhet att betala entreprenörer, tillhandahålla sämre tjänster och produkter. Det finns en standard som överenskommits och den måste bibehållas. Enkelt sagt är ett kontraktsbrott ett brutet löfte att göra någonting. I juridiska termer är det "ett obehörigt misslyckande att genomföra kontraktsavtal". I en annan definition förklaras det som "överträdelse av kontrakt genom misslyckande att utföra, eller genom störningar i utförandet av kontraktsförpliktelserna".

Kontraktsbrott utgör många fall som äger rum i domstol. Många människor tenderar att väcka talan mot dem som bryter mot kontrakt, antingen för att återställa sina förlorade tillgångar eller komma ur avtalet. Ibland finns det ett partiellt kontraktsbrott, varigenom en part inte är helt fel, men har misslyckats med att tillhandahålla eller utföra på något sätt. Detta kan göra det möjligt för den aggressiva att stämma för "faktiska skador", men inte i full kontraktsbrott.

En väsentlig avtalsbrott sker när en part agerar på ett sådant sätt att devalverar kontraktet. Göra det ogiltigt eller förstört. Den exponerar också den parten för ansvar för avtalsbrott i skadestånd. På så sätt kan du ge den förargade chansen att stämma och lindra sina förluster för skadan. När det finns en sådan total uppdelning av materiella bestämmelser i kontraktet kan det hänvisas till som ett grundläggande eller repudierande brott.

Kontrollera även: Bästa akademiska förslag skrivning tjänster

Förutsägande avtalsbrott inträffar när en part slutar utföra i enlighet med sitt kontrakt, vilket leder den andra parten att tro att kontraktet inte fortsätter enligt deras avtal. Det kallas också förväntande avvisning. Den brottande parten kan ge indikation genom sitt beteende eller genom att inte handla. Till exempel när man vägrar att acceptera betalning eller vägrar att betala. Genom att inte producera eller upphandla nämnda tjänster eller produkter och visa att de saknar intresse att följa avtalsreglerna.

Ett exempel på förhandsbesked är Jane, kunden vill köpa en bil. Hon identifierar Smiths basar har modellen hon vill köpa. Hon berättar uttryckligen bilförsäljaren Dave att hon kommer att köpa den röda Nissan sedan och hon kommer att göra det senast den 5th of August. Kom juli 30th, hon heter Dave och säger att hon inte kommer att köpa bilen, trots allt, fick hon en bättre affär någon annanstans. Vid denna tidpunkt är Dave fri att sälja bilen eller eventuellt lägga fram en rättegång mot Jane för avtalsbrott.

I vissa fall kan den misstänkta parten inte begära monetära skador i värde utan istället citera specifika prestationer. Detta kan vara en domstol som beställt specifika prestationer eller åtgärder som ska vidtas i strid med kontraktet för att uppfylla de angivna villkoren. Denna typ av order sker när det är svårt att värdera skadorna till exempel mark eller ett sällsynt föremål för personlig egendom. Fallet för kontraktsbrott fortsätter att fila i stort antal.

Ett sådant fall för kontraktbrott är av "Revelations Perfume and Cosmetics Inc. mot Prince Rogers Nelson. I 2008 stämde företaget Revelations Perfume and Cosmetics den berömda musikeren" Prince "och hans musiketikett och sökte $ 100,000 i skadestånd för att avregistrera ett avtal för att hjälpa till att marknadsföra sina parfymer. Den flamboyanta popstjärnan hade lovat att personligen marknadsföra företagets nya parfym uppkallad efter sitt 2006-album "3121", och att låta hans namn och likhet användas i parfymens förpackning. Prince vägrade sedan att bevilja intervjuer relaterade till projektet och vägrade att ge ett aktuellt fotografi för ett pressmeddelande. I överträdelse av kontraktsklagomålet bad Revelations domstolen att bevilja mer än $ 3 miljoner i förlorade vinster samt straffskador. Domaren fann emellertid inga bevis för att popstjärnan agerade med ondskapsfull avsikt och beordrade honom att betala nästan $ 4 miljoner för kosmetikföretagets utgifter. Uppenbarelsens begäran om skadestånd och vinstförlust nekades. ”

Specialerbjudande!
Använda kupong: UREKA15 för att få 15.0% av.

Alla nya order på:

Skrivning, omskrivning och redigering

Beställ nu