Faktorer som hindrar Universal Healthcare

Innehållsbedömning

Vårt betyg: 100% - 64 avgivna

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Betyg 5.00 (1 Vote)

Globalt sett har olika regeringar infört nödvändig politik för att hjälpa till att uppnå allmän hälsovård för deras befolkning. Intressant nog är det viktigt att indikera att både de utvecklade och utvecklingsländerna ännu inte uppfyller universell hälsovård för det globala samhället. Trots de många strategier och resurser som har kanaliserats inom sjukvårdssektorn har universell hälsovård varit en viktig utmaning för många länder (Maeda, A., & Banco, 2014). Trots det faktum att USA är en utvecklad nation har de höga hälsokostnaderna betydligt påverkat förmågan hos de federala, statliga och lokala myndigheterna att uppnå allmän hälsovård för dess befolkning.

Många försök har inrättats för att uppnå universell hälso- och sjukvårdstjänst bland den amerikanska befolkningen som i sin tur säkerställer att befolkningen har tillgång till kvalitet och prisvärd hälso- och sjukvård (Wunderlich & National Research Council, 2010). Men försöken inklusive det som upprättades av den amerikanska före detta presidenten, president Barack Obama, som syftade till att öka tillgången till hälsovård för amerikanska befolkningen för både försäkrade och de personer som inte är försäkrade (Wunderlich & National Research Council, 2010 ). Kostnaden för hälso- och sjukvårdstjänster för individer och regeringen är en av de viktigaste faktorer som hindrar universell hälso- och sjukvård.

Från det förflutna har kostnaderna för sjukvårdstjänster i både offentliga och privata sjukvårdsanläggningar ökat gradvis vilket i sin tur leder till ekonomiska belastningar för regeringen såväl som för de arbetsgivare som ger försäkringsskydd för sina anställda. Befintlig litteratur indikerar att genomgripande skatt och försäkringsskydd är de viktigaste bidragande faktorerna för de ökade statliga utgifterna för hälsovård (Maeda, A., & Banco, 2014). På grund av det ökande antalet individer som söker sjukvårdstjänster har hälso- och sjukvårdssektorn mött utmaningar att möta sin patients hälsobehov, som i stor utsträckning är förknippade med otillräcklig budgetfördelning inom hälsosektorn, vilket hindrar anläggningarna från att skaffa tillräckliga resurser för att möta patientens hälsa behov.

Hög kostnad för regeringarna

Globalt sett har hälsosektorn prioriterats av många regeringar genom att fördela tillräckliga medel i hälsosektorn. Till exempel är USA den ledande nationen som spenderar mycket medel inom hälsosektorn. Baserat på 2015-statistik lägger USA till exempel ungefär $ 4,516 per capita per år på privat sjukvård, vilket var fem gånger jämfört med vad länderna för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) spenderar på hälsa (Yi & FN: s forskningsinstitut för social Utveckling, 2017). Ironiskt nog, trots den amerikanska regeringens höga utgifter för hälsa, har nationens förväntade livslängd minskat drastiskt jämfört med andra nationers livslängd. Dessutom tyder fakta på att i 2014 spenderade de federala, lokala och statliga regeringarna ungefär 21% på hälsovårdstjänster genom Medicare och Medicaid och utgiftsprognosen för 2015 var 31%, vilket är en ökning av 10% (Yi & FN: s forskningsinstitut för socialt Utveckling, 2017). De höga kostnaderna för statens utgifter för hälsovårdstjänster gör det omöjligt för regeringar att fortsätta finansiera tjänsterna och därmed den ökande orsaken till ojämlikheter i hälsoindustrin.

Försäkringsskydd Otillräcklighet

På grund av de ökande kostnaderna för sjukvårdstjänster har myndigheterna och den privata sektorn arbetat hand i hand för att säkerställa försäkringsskyddet för individer. Trots försäkringsskyddet är det emellertid viktigt att indikera att för en person som har individuella försäkringar täcker inte försäkringen för allt som i sin tur tvingar den försäkrade att gräva djupt i fickorna, vilket ytterligare begränsar förmågan hos sådana personer i tillgång till hälsotjänster av hög kvalitet (Wunderlich & National Research Council, 2010). Uppenbarligen täcker sjukförsäkringen inte alla hälsotjänster, och därför måste de försäkrade använda sina pengar för att få tillgång till tjänster som inte tas med i försäkringsskyddet. Det är också viktigt att ange att det är en relativt hög befolkning som inte är försäkrad och som har svårigheter att få tillgång till hälsovårdstjänster.


Se även: Academic Entrance Paper Writing Services


Finansiella stammar

Dessutom har kostnaden för hälso- och sjukvårdstjänster hindrat universell hälsovård eftersom det leder till ekonomiska belastningar för familjer såväl som i offentligt finansierade sjukvårdsanläggningar (Wunderlich & National Research Council, 2010). Trots den industrialisering och urbanisering som har upplevts i världen genom åren är det viktigt att indikera att fattigdom fortfarande är ett stort problem för både de utvecklade och utvecklingsländerna som i sin tur påverkar tillgången på universell sjukvård. De höga kostnaderna för sjukvårdstjänster gör det otillgängligt för låginkomsttagare och den oförsäkrade befolkningen, som är en av de främsta orsakerna till ojämlikhet i hälsa globalt och en riskfaktor för att uppnå universell vård (Wunderlich & National Research Council, 2010). Dessutom lider offentligt finansierade sjukvårdsanläggningar av otillräckliga resurser på grund av otillräckliga medel som ytterligare implicerar kvaliteten på tjänsterna som erbjuds i anläggningarna.

Ojämlikhet i budgetallokering

Olika regeringar har upprättat en separat budgetanslag för hälso- och sjukvården som ytterligare påverkar kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls inom hälsovården över hela världen. Till exempel, i USA fördelar olika stater den olika mängden medel till statliga hälsofaciliteter, vilket därigenom skapar en signifikant skillnad mellan stads- och landsbygdshälsoanläggningar (Maeda, A., & Banco, 2014). Stadshälsoanläggningar är välutrustade med kvalificerade och adekvata resurser som droger medan å andra sidan, landsbygdsområdena få och underbemannade och utrustade hälsofaciliteter. Som ett resultat av skillnaderna är de privata hälso- och sjukvårdstjänsterna i stadsområden ganska dyra jämfört med folkhälsovårdstjänsterna i landsbygdsområdena (Maeda, A., & Banco, 2014).

Hälsosektorn har ställts inför många utmaningar som sträcker sig från otillräckliga resurser till ojämlikhet i hälsa mellan olika samhällsgrupper. Universell hälsovård för globala och enskilda länder har varit ett betydande problem i hälsoindustrin. Den betydande riskfaktorn för universell sjukvård är kostnaderna för sjukvårdstjänster som har ökat under de senaste åren. Priset på hälso- och sjukvårdstjänster har ökat dramatiskt vilket måste leda till ökade regeringens utgifter för hälsa samt ökade utgifter för arbetsgivare som erbjuder sjukförsäkring för sina anställda (Maeda, A., & Banco, 2014). På grund av de höga kostnaderna för sjukförsäkring är det dessutom viktigt att indikera att det finns en betydande befolkning som är oförsäkrad. Som ett resultat har de oförsäkrade individerna begränsad tillgång till hälsotjänster som ytterligare hindrar universell hälsa bland en befolkning. Slutligen, otillräcklig fördelning av budgeten i hälsosektorns ledare till otillräcklighet vilket också gör sjukvårdstjänsterna dyra eftersom patienter måste söka anläggningar med tillräckliga resurser och utrustning som uppfyller deras hälsobesvärda och kostsamma. Det är därför viktigt att fokusera på kostnaderna för vård i ett försök att uppnå universell vård.

Specialerbjudande!
Använda kupong: UREKA15 för att få 15.0% av.

Alla nya order på:

Skrivning, omskrivning och redigering

Beställ nu