Förklara meriterna och nedgångarna i att använda robotar i sjukvården

Innehållsbedömning

Vårt betyg: 100% - 64 avgivna

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Betyg 5.00 (1 Vote)

Sanningen berättas, även om robotteknik har flera fördelar inom sjukvården, det finns andra negativa problem som behöver särskild hänsyn. Under årens lopp har vi kommit för att se livet för våra medmänniskor gör en enorm omvandling. Detta beror främst på användningen av robotik som ibland förekommer. Detta är känt av människor, det borde finnas en policy för att alltid se till att korrekt användning av robotteknik tillämpas. Som nu har händelser förändrats och livslängden har förbättrats drastiskt. Denna strålkastare fokuserar i stor utsträckning på fördelarna med och fördelarna med att använda robotteknik inom vården. Det är viktigt att analysera de potentiella fördelarna med att använda dessa robotar samt deras negativa effekter innan vi fullföljer oss själva.

För att uppnå ett riktigt utnyttjande av robotik måste regler som gäller detta först fastställas. En hälsopolitik som beskriver patienternas intresse måste läggas ned i bläck. Allt efterfrågan på robotik inom sjukvården beror på deras förmåga att utföra uppgifter som människor antingen inte kan göra eller inte kan göra effektivt eller så bra. I hälso- och sjukvårdsinställningar måste det finnas effektivitet som är uppenbart på grund av brist på vårdgivare hemma såväl som sjukhuspersonal ansträngd.

Det är troligt att efterfrågan kan fortsätta öka till följd av en ökning av den åldrande befolkningen. Omvärlden lever i grund och botten längre. Enligt FN tredubblades den totala befolkningen utöver 60 50 år gammal under loppet av de senaste 50-åren, och förlitar sig på att tredubblas igen till 2 miljarder av 2050.10. Detta mönster kommer att ha en särskilt extraordinär effekt på hemvårdsområdet, eftersom bekräftelsen visar en vilja bland mer etablerade befolkningar att stanna kvar i hemmet istället för att bo i en vårdanläggning. Men skickliga hemomsorgsarbetare är i en sådan vädjan att deras avsaknad av kapacitet och förberedelser regelbundet förbises. Effektivt sammansatta robotar skulle möjliggöra att ta hand om detta för att kräva på ett säkrare och mer kapabelt, stödjande sätt. (KATEVAS, 2001, pp 10).

Robotar kan också hjälpa till att ta hand om efterfrågan på förvaltningar som görs av den generella ökade utgiften för mänskliga tjänster, särskilt dess arbetskostnader. Trots det faktum att det finns en nivåövergripande diskussion som omfattar robotarnas långsiktiga kostnadseffektivitet, kan roboternas förmåga att odla läkemedelstjänster utöver den vanliga socialförsäkringsinställningen lindra nuvarande stammar på läkning av centrala tillgångar. Dessutom är homecare regelbundet billigare än institutionalisering och många tror att robotar kan vara önskvärda gentemot människor i hemmet, inte bara för deras förmåga att arbeta fysiskt, men dessutom för deras förmåga att ge passionerad vård och support. viktigt att notera att patienterna noga bör utsättas för korrekta förklaringar om hur robotarna fungerar och varför de är viktiga för dem så att de inte känner sig utsatta för vad de inte tycker om eller älskar.

Till sist kan det öka intresset för robotar som kommer till följd av mönstret inom verksamheten mot anpassad socialförsäkring. Robotar kan sluta vara särskilt användbara för patienter som behöver rehabilitering och för dem med exceptionella behov. Forskningen runt där pågår och kommer sannolikt att öka i de närmaste åren. (Orejana, 2014, pp29).

Med tanke på slutmålet att erkänna och stödja dessa fördelar måste robotar beskrivas och förmedlas i socialförsäkringsinställningen på ett sätt som ökar deras välbefinnande, säkerhet och påverkbarhet mot kundskydd. Sådant arrangemang måste innefatta tänkande om potentiell säkerhet och skydd. Det borde föreslås mekanismer i vilken utsträckning de kommer att spela sina roller som att vara i närvaro av specialisterna.


Se även: Academic Entrance Paper Writing Services


Problem som kan visa sig på sätt som skadar patienter och inköpare, minskar förtroendet hos robotarnas viktiga partner i socialförsäkringen och försvinner långsiktig framsteg. Hennes arbetskraft i framtiden kommer sannolikt att bortse från hälsovårdssystemet som kommer att tendera att nackdelen med dem som arbetar där. Det här är en stor utmaning eftersom specialisterna inte har något att ta hand om eftersom robotiken utför dessa roller på ett adekvat sätt. Att förstå dessa faror kommer att innebära en tacksamhet för de kurser som informationen kommer att användas av robotar i socialförsäkring och den administrativa scenen inom vilken dessa robotar kommer att fungera. (WYNSBERGHE, 2016, pp 27).

Problem som kan visa sig på sätt som skadar patienter och inköpare, minskar förtroendet hos robotarnas viktiga partner i socialförsäkringen och försvinner långsiktig framsteg. Hennes arbetskraft i framtiden kommer sannolikt att bortse från hälsovårdssystemet som kommer att tendera att nackdelen med dem som arbetar där. Det här är en stor utmaning eftersom specialisterna inte har något att ta hand om eftersom robotiken utför dessa roller på ett adekvat sätt. Att förstå dessa faror kommer att innebära en tacksamhet för de kurser som informationen kommer att användas av robotar i socialförsäkring och den administrativa scenen inom vilken dessa robotar kommer att fungera. (WYNSBERGHE, 2016, pp 27).

Trots de många fördelarna som följer av användningen finns det fortfarande några begränsningar. Det kan ses att det i framtiden kommer att vara en fullständig ersättning av människorna med robotar. Detta kommer alltså att betyda att det kommer att vara en hög hastighet på arbetslöshet.Detta kan följaktligen leda till en ökad brottslighet eftersom människor som skulle arbeta som sjuksköterskor ersätts av robotar.plikationer som inte förväntas från de operationer som utförs av robotik kan förekomma. Det finns också många regler för att använda dem. Inte alla har råd att tilldelas dessa tjänster eftersom de är kända för att vara dyra och dyra.Det är också ofördelaktigt eftersom det tar mer tid att utföra sina operationer. Dessutom kommer patienter inte lätt att accepteras att betjänas av robotarna och därför får sitt förtroende är mycket svårt. Skapandet av dessa produkter kräver övergripande godkännande. (OREJANA, 2014, pp 45). För att de ska godkännas finns det olika test för att säkerställa om de har visat sig vara bättre än mänskliga händer. Detta gör det så att det är svårt att börja använda dem.

Sammanfattningsvis kan roboten vara bättre än människorna på grund av deras effektivitet. De största problemen härrör från det faktum att de är dyra, kräver komplicerat förfarande och måste vara helt godkända. Under en snar framtid kan robotiken vara det enda sättet genom vilket olika förfaranden på sjukhuset utförs.

Specialerbjudande!
Använda kupong: UREKA15 för att få 15.0% av.

Alla nya order på:

Skrivning, omskrivning och redigering

Beställ nu