Betydelsen av effektiv interpersonell kommunikation i organisationer

Innehållsbedömning

Vårt betyg: 100% - 64 avgivna

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Betyg 0.00 (0 röster)

Interpersonella förhållanden definieras som "en sträng, djup eller nära association eller bekantskap mellan två eller flera personer som kan sträcka sig i varaktighet från kort till varaktig. Detta förhållande kan vara baserat på inferens, kärlek, solidaritet, vanliga affärsinteraktioner eller någon form av socialt engagemang. "Interpersonella uttryck" relaterar till förhållandet mellan människor "(Collins Dictionary). Å ena sidan definierar Oxford-ordlistan "interpersonell" hänvisningar till "relationer eller kommunikation mellan människor." Å andra sidan definieras "relation" som "hur två eller flera människor eller saker är kopplade, eller tillståndet att vara ansluten "(Oxford Dictionary).

Av ovanstående definitioner är en interpersonell relation därför en djup och nära förbindelse mellan två eller flera personer som delar ett gemensamt band, som ligger till grund för deras allians. Som sådan är en interpersonell relation på en arbetsplats en koppling mellan personer som delar en arbetsyta av olika slag. Dock kan deras länk eller förening endast vara tillfällig beroende på karaktären av det jobb de gör. Deras gemensamma intresse är därför företagets framsteg, från vilket de tjänar sin försörjning. Således är det i en organisationsinställning minst två nivåer av interpersonella relationer. För det första handlar medarbetare om att de skulle vilja dra nytta av personalen genom att säkerställa att företaget också utvecklas. Den andra nivån av interpersonell relation i en sådan inställning är den personliga kopplingen mellan arbetarna. Sedan företaget har fört dem tillsammans utvecklar arbetarna också relationerna mellan dem, vilket kanske kan vara intima.

Se även: Bästa akademiska uppsatsskrivningstjänster

Varför är det viktigt?

Att upprätthålla ett effektivt mellanmänskligt förhållande på en arbetsplats är viktigt för alla företag. Det finns flera goda skäl att en organisation skulle vilja uppmuntra och odla interpersonell relation bland sina anställda. Några av dessa inkluderar:

Långa arbetstider

Den första anledningen till att anställda på en arbetsplats behöver närhet är hur lång tid de spenderar tillsammans på samma ställe eller runt varandra. De flesta organisationer har lagstiftningar som definierar arbetstiden som hur mycket tid arbetstagarna spenderar på produktiv verksamhet på ett företag eller företag. Enligt Wikipedia anger lagstiftningen "standard arbetstid per dag, vecka eller år". Arbetstiden för en heltidspersonal är cirka åtta timmar per dag. Spendera denna tid i ensamhet är inte möjligt. Människor är mycket känsliga och blir trötta och stressade. På grund av dessa faktorer måste de ta raster mellan jobb, tvinga dem att prata med kollegor.

Beslutsfattande

Huvudsyftet med en arbetsplats är produktion och problemlösning. För detta ändamål måste interaktioner mellan olika kadrer av anställda ske. Enligt Small Business Chron är det viktigt att engagera medarbetare i en organisations beslutsfattande. Effektiva interaktioner på arbetsplatsen utvecklas "förtroende, bedömningsproblemen från olika vinklar ger bra förhållande och erbjuder olika typer av diskussioner." Under dessa omständigheter säger olika avdelningar och anställda en produktionschef och en marknadsavdelning behöver förklara sig de anställda. För att sprida alla dessa frågor sker formella och informella möten på en arbetsplats där anställda byter idéer. Ett utmärkt interpersonellt förhållande förenklar problemlösningen på en arbetsplats och gör arbetet effektivt.

Bättre organisatorisk kultur

Organisationskultur är kanske den huvudsakliga rollen för att främja harmoniska arbetsplatsinteraktioner. Enligt John McLaughlin är en organisationskultur "ett system med delade antaganden, värderingar och övertygelser som styr hur människor beter sig i organisationer". Han säger vidare att fenomenet kännetecknas av ”innovationer, uppmärksamhet på detaljer, betoning på resultat och betoning på människor, lagarbete, aggressivitet och stabilitet.” För att en organisation ska kunna uppnå sitt uppdrag och vision måste den ha en väl stavad organisatorisk kultur. Naturligtvis är det de anställda som förväntas genomföra företagets kulturella mål. Eftersom varje individ är annorlunda, är det effektivt att utnyttja arbetarnas interpersonella förhållanden för att uppnå företagens värden.

Motivation och lagarbete

Motivation är avgörande för att få ut det mesta av medarbetarna. Motivation hjälper medarbetare att övervinna svårigheter och nackdelar. Shane Kelly definierar motivation som "nivån av lustmedarbetare känner sig att utföra oavsett nivån av lycka. Anställda som är motiverade att utföra kommer att vara mer produktiva, mer engagerade och känna sig investerade i sitt arbete. Det är processen där ledare uppmuntrar anställda att vara mer produktiva och effektiva ".

Motivation är en slags uppmuntran som ges till anställda för att öka sin produktionsnivå och entusiasm när det gäller att genomföra sina tilldelade projekt. När anställda är aktivt engagerade, kommer de sannolikt att utstråla passionen till hela arbetskraften, skapa en känsla av sammanhållning eller samhörighet. Detta engagemang resulterar i större lagarbete. Därför är det korrekt att en effektiv interpersonell interaktion på en arbetsplats förbättrar kvaliteten på arbetet såväl som de allmänna arbetsmomerna så att företaget överträffar sina uppsatta mål. Från ovanstående definition av ett effektivt interpersonellt förhållande på en arbetsplats, liksom utvärderingen av faktorer som ett företag kan troligen vinna på en sammanhängande arbetsplats, är det uppenbart att en organisation utrustar sig för att uppnå mycket från en spännande arbetsmiljö.

Enbart ett sådant företag utövar positiva och roliga interaktioner, men det är också troligt att spara kostnader till följd av bättre beslutsfattande mekanismer. En annan viktig milstolpe som uppstår genom etiska interpersonella interaktioner på en arbetsplats är uppnåendet av organisatorisk kärnkultur. Eftersom denna kultur fungerar bra både i företagets interna och externa miljö, står företaget för att få ett betydande fotfäste på marknaden på grund av nöjda kunder, tillförlitliga leverantörer och motiverade medarbetare. Dessa faktorer leder oundvikligen till större vinster och mer effektivitet. Ett effektivt mellanmänskligt förhållande på en arbetsplats leder också till eliminering av avfall och förluster som orsakas av oproduktiv personal, missnöjda kunder och farlig arbetsplats.

Ett företag har många fördelar från ett effektivt interpersonellt förhållande på en arbetsplats; Därför är det viktigt att uppmuntra arbetare att effektivt relatera till varandra. En positiv interaktion mellan de anställda på en arbetsplats kommer säkert att översättas till högre produktivitet.

Specialerbjudande!
Använda kupong: UREKA15 för att få 15.0% av.

Alla nya order på:

Skrivning, omskrivning och redigering

Beställ nu