Hur man skriver ett bra forskningsförslag

Innehållsbedömning

Vårt betyg: 100% - 64 avgivna

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Betyg 4.50 (1 Vote)

Ett forskningsförslag är ett dokument som ger detaljerad instruktion om vad man planerar att skriva för ett forskningsarbete om ett specifikt skolprojekt. För att komma med material som kommer att motivera ett framgångsrikt förslag, måste tanke och förberedelser gå in i ämnet. När du har ett ämne i åtanke, utför en litteraturöversikt för att avslöja luckor. Detta hjälper dig att identifiera och markera ett problemområde. Det kommer också att ge möjlighet att lägga till kännedom om kropp och visa. En introduktion är ett nästa steg där du kan ställa in ett ändamål som beskriver varför ämnet är av intresse och betydelse. Det kan du göra genom att markera ett gap som du har märkt och relevansen av att ta itu med ett underliggande problem. Detta ger dig en vägledning om hur du borde argumentera för att föreslå studieområdet. .

Ett forskningsförslag är ett dokument som ger detaljerad instruktion om vad man planerar att skriva för ett forskningsarbete om ett specifikt skolprojekt. För att komma med material som kommer att motivera ett framgångsrikt förslag, måste tanke och förberedelser gå in i ämnet. När du har ett ämne i åtanke, utför en litteraturöversikt för att avslöja luckor. Detta hjälper dig att identifiera och markera ett problemområde. Det kommer också att ge möjlighet att lägga till kännedom om kropp och visa. En introduktion är ett nästa steg där du kan ställa in ett ändamål som beskriver varför ämnet är av intresse och betydelse. Det kan du göra genom att markera ett gap som du har märkt och relevansen av att ta itu med ett underliggande problem. Detta ger dig en vägledning om hur du borde argumentera för att föreslå studieområdet.

Forskningsfrågan bör beskrivas på ett lämpligt sätt med syftet och målen för de resultat som framgår tydligt. En preliminär bibliografi kan också konstrueras genom att anteckna referenser, sidor, författare. Titlar och publiceringsinformation. Ange de tekniker som ska användas för din datainsamling. till exempel om du ska genomföra informella intervjuer eller lämna ut enkäter. Beroende på ämnet kan en fokusgrupp också användas för att samla in korrekt information. Överväga din publik och förstå att de behöver ett omfattande förslag att följa ditt förslag och acceptera sin uppfinningsrikedom och applådera ditt val av studier.

Om du föreslår ett smalt ämne eller underdefinierat studieområde, kanske du vill införa förtroende för läsaren genom att sammanställa en lista över resurser som du kommer att konsultera för avgörande bevis och resultat. Som; dokumentärer, publikationer, tidskrifter, tidningsrekord och även biografier som kommer att stödja din forskning.


Se även: Academic Entrance Paper Writing Services


Att visa att du kan slutföra arbetet inom den angivna tidsramen eller tidsfristen som tillhandahålls av institutionen är viktig. Detta kommer att presenteras samtidigt som man diskuterar datainsamlingsmetoder och analyser. Glöm inte att ange de etiska godkännanden som behövs för att utföra din forskning om det behövs. Godkännande krävs ibland beroende på din studieform. Det är för deltagarnas säkerhet att se till att utredningen utförs på ett respektfullt sätt. Det är också användbart att nämna den metod som skiljer sig från metoden när man skriver ett bra forskningsförslag. Metodiken refererar till teorin som motiverar den undersökningsmetod du har valt att följa. Med de få och enkla instruktionerna kan du skriva ett bra forskningsförslag.

Specialerbjudande!
Använda kupong: UREKA15 för att få 15.0% av.

Alla nya order på:

Skrivning, omskrivning och redigering

Beställ nu