Innehållsbedömning

Vårt betyg: 99.94% - 66 avgivna

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Betyg 5.00 (1 Vote)

Värderingar och övertygelser är grundläggande för en person. Det förklarar varför de gör vad de gör. Hur de beter sig, fatta beslut och välja livsstil de lever. Värderingar och övertygelser ger en känsla av mening och stabilitet i en persons liv. Värdena och övertygelsen hos en person är vad som håller dem "jordade" och medvetna om sin omgivning, vardagliga handlingar och effekterna av sina beslut.

Tro är antaganden vi gör baserat på vår omgivning. Oftast, våra värderingar härrör från våra övertygelser. Våra värderingar är saker vi anser vara viktiga och de kan beskrivas som idealer som delas av medlemmar av en kultur eller liknande tankegång om vad som är bra, dåligt, önskvärt eller oönskat. Våra värderingar påverkar vårt beteende och attityd. Våra värderingar utgör en riktlinje för att vi ska följa i alla situationer. Det liknar religion.

Baserat på våra värderingar och övertygelser påverkas vår andlighet. Vi väljer den religion som bäst återspeglar den typ av person som vi förkroppsligar eller som vi skulle vilja bli. Det är baserat på beundran och respekt och behovet av att fylla ett "fullgörande tomrum". Religion eller bristen på detta i våra liv härrör från våra värderingar och övertygelser.

Våra principer är nära kopplade till våra värderingar och övertygelser. Våra principer fungerar som den pelare som vårt moraliska och etiska hus står på. Principerna står fast när vi känner ett behov av att upphäva vad vi tror på och vad vi värdesätter. Principer kan beskrivas som grundläggande normer eller regler som representerar det som är positivt och önskvärt för en person, grupp eller gemenskap. Principerna styr både en persons individuella politik och mål. De är mer kortfattade och raka till punkten.

Värderingar och övertygelser informerar våra tankar och handlingar. De är en direkt återspegling av de beslut vi fattar. Som ett resultat av de värden vi har har de åtgärder vi tar riktar sig mot ett visst syfte. Åtgärder och ord håller mening och respekteras på det sätt de används när de uttrycker sig och kommunicerar med andra. De värderingar och övertygelser vi håller nära och kära, styr vår tillväxt och utveckling. Att anta ett öppet tankesätt när det gäller kultur och mångfald kan vara ett resultat av att värdera mångfalden hos människor. Eller att göra välgörenhetsarbete kommer från värdet av att vara snäll och generös mot andra.

När det gäller principer förändras det inte. Principer anses vara en del av naturlagen och överträffar även kulturella skillnader. Folkmordet är till exempel dåligt. Det är en naturlig princip att livet är av värde. Att döda en annan människa betraktas därför som något fel och en som uppenbarligen kommer att dra till sig negativa följder. Å andra sidan kan värderingar och övertygelser ändras. Målen bakom värderingar och övertygelser kan förändras över tiden. Med hänsyn till individens behov eller krav. De är inneboende i naturen och är föremål för en persons åsikt. Människor har vissa övertygelser om specifika problem eller idéer.


Se även: Academic Entrance Paper Writing Services


En individ kan bilda ett personligt värdesystem baserat på deras principer. Leta efter det bra och se hur dina värderingar bifogar eller kan fästa vid var och en för att bli en ny riktlinje i ditt liv. När du står inför ett dilemma är dina principer också en bra referenspunkt. De kommer att hjälpa dig att styra ditt beslut inför osäkerhet och höja eventuella misstroende känslor du har i dig själv eller i det beslut du vill göra eller göra. Sammantaget är principer, värderingar och övertygelser alla en del av samma tyg.

Specialerbjudande!
Använda kupong: UREKA15 för att få 15.0% av.

Alla nya order på:

Skrivning, omskrivning och redigering

Beställ nu