Innehållsbedömning

Vårt betyg: 96.08% - 70 avgivna

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Betyg 5.00 (1 Vote)

Ett memorandum är ett kort dokument som är utformat för att hjälpa individer att komma ihåg möten, händelser, observationer, framtida aktiviteter eller aktiviteter som de behöver göra. Ett memorandum hänvisade också till ett memo, en informell skriftlig kommunikation som en avdelning använder för att anmäla en annan avdelning om eventuella händelser som finns inom kontoret eller överlämnande av information som man behöver meddelas, till exempel en förändring av programmet. Olika företag och kontor använder memorandum för att vidarebefordra information till mellanarbetare; noteringar är mindre formella jämfört med övriga officiella handlingar som brev.

Inom ramen för diplomati är ett memorandum en sammanfattning eller en översikt över ett ämne som behöver diskuteras, redogör för orsakerna till ett id för ämnet, eller varför man står emot diskussionsämnet. I affärer är ett memorandum ett uttalande som gjorts av avsändaren av varorna och tjänsterna och fastställer de villkor som en sändning sänds med förmånen att återvända. I affärer hjälper världsanteckningar att bygga och upprätthålla relationer med partners, investerare och arbetare. Advokatbyråer har noteringar som innehåller en kort skriftlig redogörelse för villkoren för överenskommelse, transaktion eller kontrakt mellan advokatbyråerna och deras kunder.

Noteringar skrivs vanligen av högre myndigheter i ett företag för att informera sina juniorer om ny aktivitet eller innehåll som de borde vara medvetna om, och de bör notera. Memorandum registrerar, reläer och gör korta överklaganden från en anställd till en annan eller från en avdelning till en annan.

Memorandum hjälper till att skapa ansvar i en organisation eftersom de är ett långtids sätt att arkivera och hålla reda på poster. Anteckningarna hjälper dig att spara tid eftersom du inte behöver nå varje enskild individ som försöker skicka informationen. Memorier används också av organisationer som referensformer när man sätter ner olika rapporter om olika aktiviteter eller händelser. Man bör se till att noterna är korta och enkla. Detta gör det möjligt för författaren att vara direkt och rakt till ståndpunkten när man levererar eller delar information. Memorandummen överstiger inte mer än två stycken och informationen är vanligtvis punktlängd, för att underlätta för läsaren att läsa den och notera de viktiga grejerna.

Se även: Bästa akademiska uppsatsskrivningstjänster

När du skriver ett formellt memo, används första stycket för att ange orsaken till och anledningen till att man skriver notatet, och sedan fortsätter han / hon att skriva ytterligare information som behöver kommuniceras. Du bör behålla ett professionellt språk, ton och inte använda ordförråd som kan ge missförstånd bland de anställda. Du bör inte lägga till några personliga vittnesmål om meddelandet är tänkt att nå en vald grupp människor. Man bör alltid överväga den publik som han / hon syftar till att ta itu med. Han / hon bör se till att hans / hennes val av akronymer och förkortningar är välbekanta av hans målgrupp. man bör inte använda lagförkortningar när man skriver ett memo för konststudenter, eftersom de inte får meddelandet bra och korrekt.

En individ bör betona det viktiga budskap han / hon kommunicerar genom att göra rubriken fet och omnämnandet av händelsen eller aktiviteten som meddelas på ämnesraden, vilket också underlättar ämnet skapar stress. Ämnet ska vara tydligt och koncist för att undvika otydlighet. Noterna bör vara objektiva och inte subjektiva. man bör fokusera på fakta och undvika att vara bias, visa intresse på ena sidan, eller visa några preferenser gentemot någon person. Memorandum bör alltid bibehålla ett direktformat, eftersom syftet med utarbetandet av notatet är tydligt noterat.

Specialerbjudande!
Använda kupong: UREKA15 för att få 15.0% av.

Alla nya order på:

Skrivning, omskrivning och redigering

Beställ nu