Innehållsbedömning

Vårt betyg: 100% - 64 avgivna

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Betyg 0.00 (0 röster)

Som någon akademiker skulle veta är plagiering ett stort brott som tas allvarligt. Brottet är straffbart enligt lagen. Därför måste alla studenter och författare vara försiktiga när man publicerar material för att göra det lagligt. Följande rätt format och regler har gett av respektive institution. Att göra en uppsats, en avhandling eller en uppsats är rätt att göra korrekturläsning och plagieringskontroll för att säkerställa att vårt arbete är legitimt.

Plagierat arbete förstör också den som har plagierat sitt arbete. Om det är en akademiker, kommer deras rykte och myndighet att färgas och naturligtvis minimerar detta framtida möjligheter. Få har kunnat gå oskadd av anklagelsen av plagiat. Det har förlorat många av sina ledande roller, karriärer och gott namn. Som myndighetsfigurer finns det en stor skam efter en sådan anklagelse.

Alla högskolor värda sitt namn och trovärdighet ser till att de gör en plagieringskontroll innan de godkänner några inlämnade papper. Det här är att upprätthålla individernas ärlighet och integriteten hos institutionen som helhet. Precis som eleverna har skolan ett namn för att upprätthålla, bygga eller ett rykte för att upprätthålla. Därför är det nödvändigt att göra de nödvändiga kontrollerna på eventuellt inlämnat akademiskt arbete. Var det en klassuppgift, en examen eller ett seriöst finalspapper. Att kontrollera att kopiering är avgörande är att syftet med att göra ett individuellt uppdrag eller sitta för en tentamen är att kunna hävda ditt eget arbete utifrån din egen kunskap.

När vi "kopierar" klarar andra människor eller försöker vidarebefordra den som vår egen, är det ett brott mot förtroende mellan institutionen eller undervisningen och undersöker kroppen och studenten. För att snabbt filtrera bort arbete som plagieras från det som inte är, kräver många universitet nu att eleverna skickar in sina verk genom plagieringskontrollprogram som Turnitin. På Turnitin finns det en stor mängd arbete som gör det möjligt för dig att bli medveten om dina fel och naturligt ändra plagierad text och göra korrigeringar.

Se även: Bästa akademiska uppsatsskrivningstjänster För studenter som är anklagade för plagiering, kan det innebära utvisning eller upphävande och ingen återtagande som följd. Därför kan eleverna misslyckas med att slutföra sina studier från plagierande arbete. För akademiker som slutfört framgångsrikt endast för att senare anklagas, kommer deras titlar sannolikt att avlägsnas. Det betyder att du går från doktor till mister eller missus och ditt arbete ignoreras som otäckt spel. Om du var en ärlig student för majoriteten av din skola, så utesluter en sådan anklagelse all god vilja och du är kvar med rykte för någon som "stal" och skickade bort det som sitt eget arbete.

Mycket som när idrottare använder droger för att förbättra sin prestation, blir alla titlar och erkännande inklusive utmärkelser och belöningar de tagits bort och återbetalas till den givande institutionen. Detta har hänt famously till Lance Armstrong som erkände att använda droger för att vinna den berömda cykeltävlingen la tour de France. Han fick inte bara dålig publicitet men också hans godkännanden föll igenom på grund av hans oärlighet. Företagen gillar inte att vara förknippade med falskhet. Det är moraliskt fel och detsamma gäller akademiker. För yngre studenter som begår detta brott kan deras akademiska rekord återspegla sitt etiska brott som kan leda till att de hindras från att komma in på ett annat college om de önskar vidareutveckla sin utbildning. Det finns också en policy på campus för hur ett plagiatfall hanteras. För vissa kan utexaminerade utsättas för retroaktiv återkallande av en examen, om de befinner sig skyldiga till plagiering efter avslutad college. Det kan också leda till tillfällig eller permanent utskrift av plagiering. Som att skriva artiklar och göra uppsatser är avhandlingar och termidokument oundvikliga, vi kan leta efter sätt att förhindra plagiering. Vet i förväg vad du vill skriva. Leta efter rätt material, och var försiktig när du gör forskning för att lämna anteckningar som du kan komma tillbaka till.

Specialerbjudande!
Använda kupong: UREKA15 för att få 15.0% av.

Alla nya order på:

Skrivning, omskrivning och redigering

Beställ nu