enarzh-CNfrdeiwjanofaptruessv

Innehållsbedömning

Vårt betyg: 100% - 64 avgivna

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Betyg 0.00 (0 röster)

Advokater är utbildade författare. Från den tid då de börjar sin grundskolelärare till den tid de skriver sina tentor, grupparbeten och essäer. De är juridiska författare i träning. Det är inte valfritt. För en karriär i ett juridiskt kontor måste alla lagstiftare, advokater, advokater, domare och andra jurister skola lära sig hur man läser, skriver och tolkar lagens språk. Lag har sitt eget unika språk som mest baseras på gammalt latinskt manus och skrift som bara kan förstås av lagstudenter och individer som arbetar i detta specifika yrke. Det tar år att behärska och inte bara veta hur man säger det utan också att veta hur man skriver ner det och vad det betyder. Viktigast av allt, hur man använder det i rätt sammanhang.

Advokater genomgår flera skeden av skolgång och erfarenhet innan hej kan verkligen tjäna sin fortsättning. De går genom lagskolan och måste då ofta gå till en exklusiv lagstadg som specialiserar sig i utbildningsledare på nationell eller statsnivå. Därefter har eleverna genomgått grubbliga studier, med timmar i slutet av studien i förberedelser för mockprov i moot court och panelpresentationer, de tar tentor som förbereder dem för antagning till baren. Att bli en officiell förespråkare. Ta inte det lätt, dessa tentor kräver timmar av tyst studie, bort från sociala medier, socialiserande och självmedlidande. Det här är den tid då du behöver läsa hårt och smart för att leverera med tillförsikt så att du kan sitta och skicka det papperet som en champ. När denna prestation har uppnåtts är det när du kan få erfarenhet av att läsa, skriva och skriva juridiska dokument officiellt. Naturligtvis, med hjälp av en mer polerad penna.

Se även: Bästa akademiska uppsatsskrivningstjänster

Lagstiftare skriver ofta under dossett för juridisk skrivning. Detta är en unik typ av skrivning, som nämnts ovan specifikt för lagutövare. Detta inkluderar domare och jurymedlemmar, som tidigare var jurister själva.

Myndighet

Rättsligt skrivande tungt ställer sig till en auktoritet. I de flesta fall måste författaren stödja sitt skrivande med påståenden och uttalanden som har auktoriteter. Med andra ord ge bevis för att säkerhetskopiera din historia. Det finns ett unikt citationssystem som används i juridisk skrivning som är olikt som andra genrer av skrivning. Det är ett unikt system.

Prejudikat

Juridiskt skrivande värden prejudikat, som hänvisar till hur saker har gjorts tidigare, lagen bygger starkt på historiska händelser och händelser att styra till förmån för eller emot. Till exempel kan en advokat utarbeta ett kontrakt som sedan kommer att användas för en liknande verksamhet i framtiden, ändra viktiga detaljer för att återspegla dagens situationer. Ändringarna är begränsade och det gamla kontraktet används för ett nytt tillfälle.

Ordförråd

Som förklarats tidigare använder juridisk skrivning ofta teknisk terminologi som kan kategoriseras. Man kan tas som specialiserade ord och fraser som är unika för lagen. Den andra är vanliga ord som har en annan mening i lag. Barn definieras till exempel som frågor enligt lagen. Det finns också arkaiska ordförråd vilket är juridiskt skrivande som använder användningen av gamla ord och fraser som oftast finns i lagen idag som går tillbaka till 16th century. Då finns det låneord som tas från andra språk och tillämpas i lagen. På engelska är härledda från franska och latin de vanligaste. Ord som prima facie betyder bland annat att rea och sub judice framhävs i lagets språk.

Formaliteter är också mycket viktiga för juridisk skrivning, som ofta kan vara formen av långa meningar, komplexa konstruktioner och liknande. Ofta i ett byråkratiskt format, med hyperformell ordförråd att lägga till. Några av dessa formaliteter är både nödvändiga och önskvärda för att parterna ska behandlas och i allvar.

pin It
Specialerbjudande!
Använda kupong: UREKA15 för att få 15.0% av.

Alla nya order på:

Skrivning, omskrivning och redigering

Beställ nu