Innehållsbedömning

Vårt betyg: 100% - 64 avgivna

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Betyg 5.00 (1 Vote)

Cigaretter är ett skadligt ämne. Precis som alkohol, även om de är båda lagliga. Tillverkare gör dessa produkter samtidigt som användarna är fullt medvetna om farorna med att använda dem. De använder även bilder för att avskräcka användare från att röka eller dricka, samtidigt som de beskriver de risker de utsätter sig för. Men det här görs oftast av krav eftersom det är en regel i de flesta länder, och det är också olagligt att annonsera fel information.

Risk för tobaksbruk

Detta görs för att låta användarna veta att de sätter sig i hög risk för kronisk sjukdom om de fortsätter att använda drogen. De flesta av dessa droger leder ofta till sjukdomar som cancerformer av olika former men för rökning är det speciellt lungcancer. Mer än det leder det också till flera andningssjukdomar med det övergripande resultatet att bli en rökningmissbrukare. Medan tobak är ett beroendeframkallande ämne, regleras det lagligt, till skillnad från andra beroendeframkallande läkemedel och ämnen.

Rökning en lång historia, som går tillbaka till hundratals år. Våra förfäder gjorde det, och i vissa delar av världen ansågs det som en del av kulturen och därmed accepterades för både män och kvinnor att röka. Detta gäller särskilt i Europa och delar av Amerika. I vissa delar betraktades det som en övning som endast gjordes av män och särskilt äldre män. Kvinnor fick inte delta i rökningstiden. Rökpraxis skiljer sig beroende på olika bakgrund och historien bakom den.

Eftersom det till stor del har varit ett accepterat levnadssätt skulle det vara svårt att återvända normen och möta offentliga skrik. Istället sätter regeringarna högre skatter på varor som cigaretter (eller tobak i allmänhet) och alkohol för att minska de negativa effekterna det ibland har på ett samhälle. Att förbjuda det helt kommer effektivt att minska utländska investeringar genom odling av tobaksföretag, skapandet av tillverkningsanläggningar och skatten som dessa stora företag betalar för att kunna driva i utländska länder. Det skulle vara en dålig uppmaning till ekonomierna i flera länder och detta är en anledning till att de inte är förbjudna. En annan anledning hänför sig till det faktum att politiker ofta äger insatser och regeringen också i nationella bryggerier och tobaksväxter. Att tjäna pengar på medborgarnas dåliga vanor. Därför skulle förbud mot cigaretter och tobaksbruk i huvudsak vara självskada eftersom deras företag deltar i försörjningskedjan.

Se även: Bästa akademiska uppsatsskrivningstjänster

Den svarta marknaden

Dessutom fungerar inte förbudet. Speciellt när det gäller massivt konsumerade ämnen som tobak och alkohol. Även i områden där det är förbjudet att hänge sig som Mellanöstern, finns det fortfarande smuggling av dessa varor trots deras religiösa tillhörigheter. Genom att förbjuda tobaks- och alkoholkonsumtion ger regeringarna indirekt makt till gäng och karteller eller till och med värre terroriståtkomst till en stor marknad. med höga utbyten och hög efterfrågan. Med andra ord ge dem ett sätt att styra sin ekonomi genom samhället.

svåra val

Det är ett svårt jobb att balansera mellan vice och fåfänga, men reglering är i detta fall det bästa alternativet. Genom att kontrollera det genom skatt reduceras antalet personer som använder tobak på grund av de höga köpkostnaderna, och som ett resultat kommer det att finnas färre fall av sjukdomar relaterade till cigarettrökning. Tyvärr, bland missgynnade samhällen, är rökning vanligare. Kända för att undertrycka aptiten försöker fler och fattiga människor att undertrycka deras behov och glömmer sina problem genom att bedriva laster och missbruk. Att sluta röka är dock en svår uppgift. Rökare som bestämde sig för att sluta möter utmanande abstinenssymtom och har ofta ett skakigt utseende. Även om det finns flera företag som har försökt hjälpa till i processen för att sluta röka "försiktigt", är det en fråga om sinnet över allt annat. Bestämningen att sluta röka är det som håller dem igång och hjälper dem att behålla sin "kalla kalkon" -rutin tills det inte längre är en frestelse.

Specialerbjudande!
Använda kupong: UREKA15 för att få 15.0% av.

Alla nya order på:

Skrivning, omskrivning och redigering

Beställ nu