Innehållsbedömning

Vårt betyg: 98.74% - 66 avgivna

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Betyg 5.00 (1 Vote)

En omvårdnadsrapport är ett dokument som sjuksköterskor överlämnar till andra vid skiftbyte för att låta dem känna till patientens förhållanden. Det kan också vara en rapport att förklara något under en juridisk utredning. En rapport under överföring av en patient till en annan enhet på ett sjukhus är nödvändigt eftersom ett annat lag tar över vården.

Vissa sjuksköterskor refererar till rapporter som de skriver för att presentera i slutet av ett skifte som handoff. Utbytet är vanligtvis vid tilldelning där andra inte hörs en diskussion om det för att säkerställa patientinformation.

Betydelsen av rapportskrivning i omvårdnad

Att ge en omvårdnadsrapport är en viktig verksamhet inom omvårdnad. Det borde vara korrekt, vilket gör det nödvändigt för omvårdnadsstudenter att lära sig från skoldagarna.

 1. Guider patientvård
 2. En sjuksköterska i början av en skift kanske inte känner till en patients hälsotillstånd. Det gör en sjukskapsrapport väsentlig för att tillhandahålla väsentlig information till en mötande sjuksköterska om en patient att börja vårda. Att ta hand om en patient utan all viktig information kan äventyra säkerhet och vård. En rapport under överföring av en patient från en sjuksköterska till en annan ger en möjlighet att förstå detaljerna, ställa frågor och få förtydliganden för problem som inte är tydliga. Det är en anledning till att varje sjuksköterska som är involverad i patientvård inklusive studentsjuksköterskorna ger en rapport om de patienter som de bryr sig under en skift.

  Hälso- och sjukvårdsinrättningar kan ha lite olika policyer för att ge rapporter, men de har alla liknande grunder.

  Se även: Rapportera skrivhjälp

 3. Förbättra patientens engagemang och säkerhet
 4. En säkerhetskultur är avgörande för att upprätthålla säkerheten i hälso- och sjukvårdsinställningar. Det kräver kommunikation med patienten, andra vårdgivare och familj om aspekter av vård, behandling och tjänster. En välskriven omvårdnadsrapport uppnår den ursprungliga avsikten att säkerställa en säker överlämnande mellan sjuksköterskor. Det möjliggör också patientens och familjens engagemang. Den traditionella överlämnandet av förändring av skiftrapporter var i frånvaro av patienterna på sjuksköterskans station.

  Forskning visar att vi fyller våra rapporter på en sjuksköterskastation och gör att uppgiften verkar vara mycket bevakad. Omvårdnadsrapporter eliminerar den enda tiden och låter patienterna känna sig inkluderade av sjuksköterskor som en del av vården. Sjuksköterskor är oftast de första bland dem som tar hand om patientens säkerhet och skriver en sängrapport i en integrerad del av sin vårdplan. En sjuksköterska är ansvarig för kommunikation vid skiftrapporten och kommer att försöka verifiera patientdata kring dessa problem:

  • Hälsohistoria
  • Fysisk bedömning
  • Plan för vård inklusive de föreskrivna medicinerna

  För närvarande kan en patient ställa frågor och sätta mål både på kort och lång sikt med sjuksköterskan. Denna typ av skiftrapport hjälper till att öka personalkommunikationen och säkerställer sjuksköterskans ansvar.

  Andra fördelar med rapportskrivning i omvårdnad

  • Hjälpa patienten och andra personer som är involverade i patienten för att förstå vården
  • Minskar ångest för patienterna och deras familjer
  • Minskar känslan av övergivande bland familjer vid förändring av skift
  • Ökar lagarbete och relation mellan sjuksköterskor i olika skift och enheter för att minska risken för misstag

  Rapportskrivning i omvårdnad möjliggör bättre information om patienter under vård av en viss sjuksköterska. Informationen om en patient i diagrammet registrerar men den är mer praktisk när den är i en kort sammanfattning som visar en patients situation, bakgrund och bedömning.

Specialerbjudande!
Använda kupong: UREKA15 för att få 15.0% av.

Alla nya order på:

Skrivning, omskrivning och redigering

Beställ nu