enarzh-CNfrdeiwjanofaptruessv

Innehållsbedömning

Vårt betyg: 98.74% - 66 avgivna

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Betyg 5.00 (1 Vote)

En omvårdnadsrapport är ett dokument som sjuksköterskor överlämnar till andra vid skiftbyte för att låta dem känna till patientens förhållanden. Det kan också vara en rapport att förklara något under en juridisk utredning. En rapport under överföring av en patient till en annan enhet på ett sjukhus är nödvändigt eftersom ett annat lag tar över vården.

Vissa sjuksköterskor refererar till rapporter som de skriver för att presentera i slutet av ett skifte som handoff. Utbytet är vanligtvis vid tilldelning där andra inte hörs en diskussion om det för att säkerställa patientinformation.

Betydelsen av rapportskrivning i omvårdnad

Att ge en omvårdnadsrapport är en väsentlig aktivitet i omvårdnaden. Det borde vara korrekt att göra det nödvändigt för sjuksköterskor att lära sig från skoldagarna.

 1. Guider patientvård
 2. En sjuksköterska i början av ett skift kanske inte känner till patientens hälsotillstånd. Det gör en omvårdnadsrapport väsentlig för att ge väsentlig information till en motgående sjuksköterska om att en patient ska börja bry sig. Att ta hand om en patient utan all viktig information kan äventyra säkerhet och vård. En rapport under överföring av en patient från en sjuksköterska till en annan ger en möjlighet att förstå detaljerna, ställa frågor och få klargöranden för problem som inte är tydliga. Det är en anledning till att varje omvårdnad som är inblandad i patientvården, inklusive studentens sjuksköterskor, ger en rapport om de patienter som de bryr sig om under ett skifte.

  Hälso- och sjukvårdsinrättningar kan ha lite olika policyer för att ge rapporter, men de har alla liknande grunder.

  Se även: Rapportera skrivhjälp

 3. Förbättra patientens engagemang och säkerhet
 4. En säkerhetskultur är nödvändig för att upprätthålla säkerheten i vårdinrättningarna. Det kräver kommunikation med patienten, andra vårdgivare och familj om aspekter av vård, behandling och tjänster. En välskriven vårdrapport uppnår den ursprungliga avsikt att säkerställa en säker handoff mellan sjuksköterskor. Det möjliggör också patientens och familjens medverkan. Den traditionella överlämnandet av förändring av skiftrapporter var vid avsaknad av patienter på sjuksköterskans station.

  Forskning visar att fylla våra rapporter på en sjuksköterskestation gör uppgiften att verka väldigt bevakad. Sjuksköterskorsrapporter eliminerar det ensamma och tillåter patienterna att känna sig inkluderade av sjuksköterskor som en del av vården. Sjuksköterskor är oftast de första bland dem som tar hand om patientens säkerhet och skriver en sängrapport i en integrerad del av vår vårdplan. En sjuksköterska är ansvarig för kommunikation vid förändringen av skiftrapporten och kommer att göra ansträngningar för att verifiera patientdata kring dessa problem:

  • Hälsohistoria
  • Fysisk bedömning
  • Plan för vård inklusive de föreskrivna medicinerna

  Vid denna tidpunkt kan en patient ställa frågor och ställa mål både på kort och lång sikt med sjuksköterskan. Denna typ av skiftrapport hjälper till att öka personalkommunikationen och garanterar sjuksköterskans ansvar.

  Andra fördelar med rapportskrivning i omvårdnad

  • Hjälpa patienten och andra personer som är involverade i patienten för att förstå vården
  • Minskar ångest för patienterna och deras familjer
  • Minskar känslan av övergivande bland familjer vid förändring av skift
  • Ökar lagarbete och relation mellan sjuksköterskor i olika skift och enheter för att minska risken för misstag

  Rapportering i omvårdnad möjliggör bättre information om patienter som vårdas av en viss sjuksköterska. Uppgifterna om en patient i diagrammet registrerar men det är mer praktiskt när det är i en kort sammanfattning som visar situationen, bakgrunden och bedömningen av en patient.

pin It
Specialerbjudande!
Använda kupong: UREKA15 för att få 15.0% av.

Alla nya order på:

Skrivning, omskrivning och redigering

Beställ nu