enarzh-CNfrdeiwjanofaptruessv
Interkulturellt förståelse
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Betyg 5.00 (1 Vote)

Interkulturell förståelse avser kunskap om olika människors och samhällers livsform. Det är ett mycket viktigt värde speciellt för mig. Det hjälper mig också att leva i fred med andra människor från olika samhällen och stater. Jag värdesätter enskild kultur, språk, tro och även andra människors kulturer. Jag använder förståelsen för att lösa problem som möter den sociala världen på lokal, regional, nationell och jämn global nivå. Brist på detta kärnvärde kan leda till lokal och internationell konflikt som i sin tur kan leda till långsam ekonomisk tillväxt och utveckling. En av drivkrafterna för interkulturell förståelse är kritiskt tänkande.

Kritiskt tänkande innebär att du tänker djupt på någonting och kommer med en intellektuell lösning om det. Jag började utveckla kritiska tänkande färdigheter från barndomen. Jag har varit en kritisk tänkare har kompetensen att tillämpa, konceptualisera, syntetisera, analysera och utvärdera data som samlats in från observation, resonemang, reflektion, kommunikation eller erfarenhet. I interkulturell förståelse spelar kritiskt tänkande en mycket viktig roll speciellt för barn och studenter. Det bidrar till att analysera ett argument och göra rimliga slutsatser som kan hjälpa till att lösa problem som lokala och internationella kulturella skillnader bland annat.

Som nämnts ovan började begreppet kritiskt tänkande när jag var väldigt ung. Mina föräldrar brukade ge mig ett rum för att lösa några av de problem som jag mötte och göra min egen bedömning. Den senare hjälper dem att stärka sin tänkande förmåga. Några av dessa problem inkluderade: relationsproblem, fysiska problem bland andra. Även när jag fick möjlighet att lösa en mindre fråga hjälpte jag mig till att utveckla kritiska tänkande färdigheter. Till exempel kan mina föräldrar ibland låsa mig inuti vårt hus och jag började tänka på hur man kommer ut ur det. Utmaningarna gjorde det möjligt för mig att vara aktiv och tänka på hur man löser problem. Det finns många sätt på vilka mitt kritiska tänkande utvecklades. Det handlar om att erbjuda föräldrar möjligheter att tänka på livsproblem, ställa frågor och ge mig chans att svara på dem uttömmande och låta mig lösa några av mina problem, hjälpa mig att utveckla hypotesen och till och med uppmuntra mig att tänka och se saker i olika perspektiv.

Jag hade fått lov att spela spel och hjälper mig att döma mitt sätt att tänka på. När jag spelade gömma och söka spel med mina ålderskameror, brukade jag tro att om jag gömmer mig på en viss plats kommer ingen att kunna se mig. Också när jag spelade fotboll brukade jag reda på sätt att göra mål. Det mig att utveckla vissa färdigheter att lösa problem i olika perspektiv. Även om det verkade en mindre fråga, var det ett viktigt sätt att bedöma nivån på mitt tänkande. Även när mina föräldrar brukade låta mig tänka och lösa problem och ställa frågor som är öppna utvecklade jag ett intellektuellt sinne. Alla mina livsproblem löste inte av mina föräldrar och äldre bröder och systrar. Av den anledningen brukade jag lösa dem på det sätt som jag trodde var rätt. Detta gjorde att jag var aktiv. Mina föräldrar hjälpte mig att utveckla hypoteser och tänkande på olika sätt att lösa problem. Det förbättrade kraftigt min nivå av kritiskt tänkande.

Sammanfattningsvis hjälper det kritiska tänkandet mig att förstå andra kulturella praxis hos andra och göra rätt omdöme. Det hjälper mig också att lösa både lokala och internationella problem som kulturella konflikter. I skolan använder jag detta för att lösa problem som rör kulturell missförstånd och konflikter bland studenter från olika samhällen och stater. Detta leder till fred och bra förhållande bland dem. Barn ska få lov att lösa problem när de är unga inorder för att utveckla kompetensen för kritiskt tänkande vilket inturn hjälper dem att lösa många problem som de kan komma överens i i sitt liv. Kunskapen kommer också att hjälpa dem att förstå andra människors kulturer, respektera dem, göra rätt döm och leva i fred med dem.

pin It
bilagor:
FilBeskrivningFilstorlek
Hämta den här filen (Intercultural_Understanding.pdf)Interkulturellt förståelseInterkulturellt förståelse214 kB

Fler provskrivningar

Specialerbjudande!
Använda kupong: UREKA15 för att få 15.0% av.

Alla nya order på:

Skrivning, omskrivning och redigering

Beställ nu